ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง

ทอท.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการออกบัตรรักษาความปลอดภัยเพื่อใช้สำหรับเข้าออกหรืออยู่ในพื้นที่ของ ท่าอากาศยาน 6 แห่ง
  • ต้นคริสต์มาสภูเรือ...
       ต้นคริสต์มาสภูเรือ 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว! กับ “ทุ่งคริสต์มาสสีแดงสดสุดอลังการ” เพราะเมื่อลมเย็นๆส่งสัญญาณมาแล้วว่าอีกไม่ก...
  • 挎考艾 (呵叻)...
     挎考艾 (呵叻) 而且是不可缺少的,當來訪的居民丹眉炒呵叻是誰看到它幾乎在每一個桌子上有一個著名的民間。 地點:Thanarat路13公里的路線了他的頭。 關閉:10:00至20:00 聯繫電話。 044-297-138   ...
  • 日本村(大城府)...
      日本村(大城府)            大城府省具有獨特的魅力,是不同於其他任何地方。它有著悠久的歷史。許多地區是歷史上真實的地方仍然有一些痕跡。目前,我們來到過去幾代學進一步發展的未來。村莊如...