จิมทอมป์สัน

จำหน่ายสินค้าปลอดภาษี เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า หมวก เป็นต้น

  • Duty Free Shop
  • International (Departure) FL3
  • 00:00 - 23:59น.
  • 02-5043262
  • office@jimthompson.com
  • http://www.jimthompson.com
  • ร้านค้าปลอดภาษี จำหน่ายสินค้าประเภท เสื้อผ้า หมวก กระเป๋า เครื่องแต่งกาย ร้านค้าอยู่ใกล้กับร้าน Duty Free และร้าน NaRaYa