King Power Duty Free

ร้านค้าปลอดภาษี จำหน่ายเสื้อผ้า และอุปกรณ์กีฬา

  • Duty Free Shop
  • International (Departure) FL3
  • 00:00 - 23:59น.
  • ร้านค้าปลอดภาษี จำหน่ายสินค้าประเภทกีฬา เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก พร้อมทั้งมีของทานเล่น จำหน่ายเป็นของฝากได้ด้วยเช่นกัน