King Power Duty Free

ร้านค้าปลอดภาษี จำหน่ายสินค้าประเภทเหล้า ช็อกโกแลต ขนมทานเล่น และสินค้าประเภทเครื่องสำอางค์

  • Duty Free Shop
  • International (Departure) FL3
  • 06:00 - 20:00น.
  • ร้านค้าปลอดภาษี จำหน่ายสินค้าประเภท เครื่องดื่ม เหล้า บุหรี และสินค้าอื่น ๆ เช่น ช็อกโกแลต ผลไม้อบแห้ง และน้ำหอม ร้านค้าจะอยู่บริเวณใกล้กับร้าน มาพัส