อินทริค เลาจน์

ห้องพักผู้โดยสารภายในประเทศ มีบริการต่างๆ มากมาย

  • Restaurants
  • Domestic (Departure) FL3
  • 05:00 - 22:00น.
  • 02-535-6457
  • ห้องพักผู้โดยสายภายในประเทศก่อนขึ้นเครื่อง มีอาหาร และเครื่องดื่มคอยให้บริการ พร้อมบริการนวดฝ่าเท้าแบบผ่อนคลาย บริเวณด้านขวาติดกับ Starbucks ด้านซ้ายติดกับ Mcdonald