มาพัส

จำหน่ายของฝากแบบไทย เช่น กระเป๋า ไม้แกะสลัก

  • Convenience Stores
  • Domestic (Departure) FL3
  • 00:00 - 23:59น.
  • ร้านขายของฝาก MAPAS จัดจำหน่ายสินค้าแบบไทยๆ ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า ไม้ต่างๆ บริเวณด้านขวาของร้านติดกับโรงรถ