มินิมาร์ท

ร้านสะดวกซื้อ

  • Convenience Stores
  • Domestic (Departure) FL3
  • 00:00 - 23:59น.
  • จำหน่ายของฝาก ขนมชนิดต่างๆ และเครื่อมดื่ม อยู่ใกล้กับสนามเด็กเล่น