บ.มาพัส

ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก ของฝาก

  • Souvenirs
  • International (Departure) FL3
  • 00:00 - 23:59น.
  • 02-5356451
  • ร้านค้าจำหน่ายของที่ระลึก เน้นไปทางของกิน ขนม และของทานเล่นอื่น ๆ รวมถึงมีสินค้าประเภทยา จำหน่ายด้วยเช่นกัน ร้านค้าจะอยู่ด้านหลังของร้าน coffee and cocktail