MAPAS

ร้านจำหน่ายขนม อาหาร ผลไม้อบแห้ง

  • Souvenirs
  • Public Zone (Arrival) FL1
  • 00:00 - 00:00น.
  • ร้านค้าจำหน่ายของฝากประเภทขนม อาหาร ผลไม้อบแห้งแก่นักท่องเที่ยว บริเวณด้านซ้ายติดกับ ทางออก Exit 7 ด้านขวาติดกับ Magazine