มาพัส

จำหน่ายเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอ

  • Souvenirs
  • Domestic (Departure) FL3
  • 00:00 - 23:59น.
  • จำหน่ายสินค้าประเภทเสื้อผ้า กระเป๋า ผ้าพันคอชนิดต่างๆ เหมาะเป็นของฝากสำหรับนักท่องเที่ยว ด้านซ้ายของร้านติดกับ Juice & more ด้านขวาเป็นบริเวณสูบบุหรี่