มุกภูเก็ต + จิวเวอร์รี่

จัดจำหน่ายมุกน้ำจืด, น้ำเค็ม, และ South Sea จากจังหวัดภูเก็ต ตลอดจน พลอยต่างๆ และเครื่องประดับ

  • Fashion & Accessories
  • Public Zone (Departure) FL3
  • 07:00 - 22:00น.
  • 02-535-4274-5
  • มุกภูเก็ต + จิวเวอร์รี่ ด้านขวาติด มาพัส ด้านซ้ายติด มาพัส ตรงข้าม Check-in