บริการ Hair Cut , Foot Massage (ฝั่ง North)

Suana & Spa 
Public Zone FL4 
07:00 - 19:00 น.