สนามเด็กเล่น

จุดบริการสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กเล็ก

  • Play Ground
  • International (Departure) FL3
  • 00:00 - 23:59น.
  • จุดบริการสนามเด็กเล่น จะอยู่บริเวณ หน้าร้าน MAPAS ใกล้บริเวณพื้นที่สำหรับนั่งคอยขึ้นเครื่อง