ทอท.เปิดอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม 2559

ทอท.เปิดอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม 2559

           (8 มีนาคม 2559) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) อย่างเป็นทางการ โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร ทอท. ผู้ประกอบการ สายการบิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน ณ อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ทดม.

​           นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า เมื่อปี 2558 ทดม.รองรับผู้โดยสารเฉลี่ย 82,000 คนต่อวัน และเที่ยวบินเฉลี่ย 620 เที่ยวบินต่อวัน หรือประมาณ 29 ล้านคนต่อปี ซึ่งถือว่าเกินขีดความสามารถในการรองรับของท่าอากาศยาน ทอท.จึงได้เปิดให้บริการอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 สำหรับให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศ แบบบางส่วนเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2558 เพื่อลดความแออัดภายในอาคารผู้โดยสาร ทำให้ปัจจุบันมีปริมาณผู้โดยสารมาใช้บริการประมาณ 100,000 คนต่อวัน และมีเที่ยวบินประมาณ 680 เที่ยวบินต่อวัน ดังนั้น ทอท.จึงได้กำหนดให้เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 อย่างเป็นทางการในวันนี้ ซึ่งตรงกับวันครบรอบ 102 ปี การดำเนินงานของ ทดม.โดยการดำเนินการปรับปรุงภายในอาคารได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งนี้ ทอท.ได้ติดตั้งระบบการตรวจกระเป๋าสัมภาระ ณ อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ทดม.ระบบใหม่ "Inline Baggage Screening System" ซึ่งผู้โดยสารไม่จำเป็นจะต้องผ่านขั้นตอนนำกระเป๋าสัมภาระผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ก่อนเข้ากระบวนการตรวจบัตรโดยสาร (Check in) ผู้โดยสารสามารถเริ่มกระบวนการตรวจบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารของสายการบินได้เลย หลังจากนั้นกระเป๋าสัมภาระจะถูกวางลงสายพานลำเลียงกระเป๋าเพื่อเข้าไปยังห้องตรวจสัมภาระ โดยผู้โดยสารจะต้องตรวจดูกระเป๋าสัมภาระของตนเองผ่านจอโทรทัศน์วงจรปิดหน้าห้องตรวจสัมภาระ บริเวณท้ายเคาน์เตอร์ตรวจบัตรโดยสารหากสัมภาระของผู้โดยสารไม่มีวัตถุที่ต้องห้ามหรือเป็นอันตรายจะผ่านห้องตรวจนี้และลำเลียงขึ้นเครื่องบินต่อไป แต่หากมีการตรวจพบวัตถุดังกล่าว สัมภาระของผู้โดยสารจะถูกนำออกจากสายพานเพื่อให้ผู้โดยสารเปิดกระเป๋าสัมภาระของตนเองและเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบวัตถุภายในกระเป๋าอีกครั้ง

​            นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 (ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศ) ตั้งอยู่ถัดจากอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 (ให้บริการผู้โดยสารระหว่างประเทศ) โดยมีทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารอยู่ที่ชั้น 1 และ 3 ของทั้งสองอาคาร และมีจุดบริการด้านการขนส่งสาธารณะต่างๆ ที่ชั้น 1 ได้แก่ รถประจำทางสาย A1 – A2 และ รถ Airport LimoBus Express จะแวะจอดรับผู้โดยสารที่ประตู 15 เคาน์เตอร์สำหรับให้เช่ารถจะอยู่ที่ประตู 9-14 รถแท็กซี่จะจอดรอให้บริการที่ใต้อาคารจอดรถ 7 ชั้น ซึ่ง ทอท.ได้บริหารจัดการรถแท็กซี่โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการจดรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลของผู้โดยสารเพื่อป้องกันการหลงลืมทรัพย์สินและเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสาร นอกจากนี้ ทดม.ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณห้องพักรอแท็กซี่โดยได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระหว่างผู้โดยสารรอคิวขึ้นรถแท็กซี่ เช่น เก้าอี้นั่งพักคอย โทรทัศน์แพร่ภาพบันเทิง พร้อมทั้งประสานงานกับสหกรณ์แท็กซี่ 13 แห่งเพื่อจัดรถแท็กซี่เข้ามาให้บริการในช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารคับคั่ง และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการรอคิวใช้บริการแท็กซี่เป็นเวลานาน ขณะนี้ ทดม.อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาระบบบริหารจัดการคิวใช้บริการรถแท็กซี่และติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมจอแสดงภาพบริเวณจุดรอคิวใช้บริการรถแท็กซี่ไปยังชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 เมื่อผู้โดยสารเดินออกจากสายพานรับกระเป๋าแล้วผู้โดยสารสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรอคิวใช้บริการรถแท็กซี่หรือจะใช้ระบบการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ ทดม.จัดเตรียมไว้ให้นอกเหนือจากการจัดระบบขนส่งสาธารณะแล้ว  ทอท.ยังได้อำนวยความสะดวกผู้โดยสารที่ต้องรอขึ้นเครื่องหรือเที่ยวบินล่าช้า หรือต้องการพักผ่อนใช้พื้นที่ส่วนตัว ทอท.ได้จัดสรรพื้นที่บริเวณชั้น 4 อาคารผู้โดยสารอาคาร 2 ด้านทิศเหนือ สำหรับเป็นห้องพักขนาดเล็กเรียกว่า “Sleep Box” มีห้องพักทั้งหมด 25 ห้อง แต่ละห้องมีพื้นที่ประมาณ 15 ตารางเมตรพร้อมสิ่งอำนวยความสะพวกต่างๆและห้องน้ำส่วนตัวภายในห้อง และยังมีบริการห้องอาบน้ำบริการด้วย นอกจากนั้น ทอท.ยังมีบริการระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi-Fi) ซึ่งปี 2558 ที่ผ่านมา ทดม.ได้รับการจัดอันดับให้เป็นท่าอากาศยานที่ให้บริการ Wi-Fi เร็วที่สุดในโลกอีกด้วย

            นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า ในปี 2558 ทดม.ได้รับการจัดอันดับโดย CAPA Centre for Aviation (CAPA) ให้เป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำมาใช้บริการมากที่สุดในโลก ซึ่ง ทอท.ได้มีการติดตามการเติบโตของปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ทดม.ที่มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทอท.จึงมีแผนจะดำเนินการปรับปรุงอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เพื่อให้มีประสิทธิภาพและมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะดำเนินโครงการพัฒนา ทดม.ระยะ 3 ประกอบด้วย การปรับปรุงอาคารผู้โดยสารภายในประเทศหลังเดิมการก่อสร้างอาคาร Junction Terminal โดยจะมีทางเชื่อมระหว่างตัวอาคารกับสถานีรถไฟฟ้าดอนเมือง และ
ก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อรองรับรถยนต์ได้อีกกว่า 3,000 คัน ซึ่งคาดว่าเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะเพิ่ม
ขีดความสามารถ ในการรองรับผู้โดยสารได้เป็น 40 ล้านคนต่อปี

 

----------------------------------------------