ทอท.นำระบบบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ทอท.นำระบบบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

          บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นำระบบบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่มาใช้ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป

          นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ทอท.ได้นำระบบบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่มาใช้ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ณ บริเวณพื้นที่รอรถแท็กซี่ใต้อาคารจอดรถ 7 ชั้น ซึ่งติดกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรถแท็กซี่สาธารณะ รวมทั้งเพิ่มความสะดวกสบายของผู้โดยสารที่ใช้บริการรถแท็กซี่สาธารณะที่ ทดม. โดย ทอท.ได้ติดตั้งตู้กดบัตรคิว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่แนะนำผู้โดยสาร ซึ่งเมื่อผู้โดยสารได้รับบัตรคิวแล้ว ผู้โดยสารสามารถนั่งพักรอรถแท็กซี่ โดย ทอท.ได้จัดเก้าอี้นั่งประมาณ 100 ตัวให้บริการ และเมื่อถึงคิวใช้บริการจะมีเสียงประกาศเรียกคิว เพื่อให้ผู้โดยสารติดต่อที่เคาน์เตอร์ที่มีทั้งหมด 6 เคาน์เตอร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ให้บริการจดรายละเอียดการเดินทางและข้อมูลของผู้โดยสารเพื่อป้องกันการหลงลืมทรัพย์สินและเป็นไปตามมาตรการรักษาความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสาร โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำส่งให้กับคนขับรถแท็กซี่ ผู้โดยสารรถแท็กซี่และ ทอท.เพื่อเป็นหลักฐานการใช้บริการ ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารที่เป็นสตรีมีครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และพระภิกษุ  ทอท.ได้จัดระบบคิวพิเศษแยกออกจากคิวปกติที่บริเวณเคาน์เตอร์บริการรถแท็กซี่ หมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการเป็นพิเศษด้วยเช่นกัน นอกจากนั้น ทอท.ได้ติดตั้งโทรทัศน์แพร่ภาพบันเทิงและปรับภูมิทัศน์บริเวณจุดรอรถแท็กซี่ให้สวยงามมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารคับคั่ง ทอท.จะประสานงานกับสหกรณ์แท็กซี่ 13 แห่งเพื่อจัดรถแท็กซี่เข้ามาให้บริการในช่วงเวลาดังกล่าว รวมทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาการรอคิวใช้บริการแท็กซี่เป็นเวลานาน เพื่อให้ผู้โดยสารได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

           นายเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ ทอท.อยู่ระหว่างการดำเนินการติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมจอแสดงภาพบริเวณประตู 15 ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 (หลังจากผู้โดยสารรับกระเป๋าสัมภาระที่สายพานลำเลียงกระเป๋าแล้ว) ซึ่งจอโทรทัศน์จะแสดงจำนวนผู้โดยสารที่รอคิวรถแท็กซี่ และเลขลำดับคิวรถแท็กซี่ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถตัดสินใจในการเลือกที่จะใช้บริการรถแท็กซี่ หรือระบบการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ ทดม.จัดเตรียมไว้ โดยหากผู้โดยสารต้องการจะใช้บริการรถแท็กซี่ก็เดินไปยังบริเวณใต้อาคารจอดรถ 7 ชั้น เพื่อติดต่อรับบัตรคิวตามขั้นตอนข้างต้นต่อไป รวมทั้ง ทอท.จะพิจารณานำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารจัดการรถรับจ้างสาธารณะ หรือ TAXI KIOSK มาให้บริการที่ ทดม.เช่นเดียวกับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอีกด้วย

---------------------------------------------------