ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 34 / 2559

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

       (8 เมษายน 2559) ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 โดยมีพลตำรวจตรี  ชาติชาย  แตงเอี่ยม รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานในพิธีปล่อยแถว และนายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีฯ ได้แก่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานดอนเมือง สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว สถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง ณ บริเวณอาคารพักรอหน้าอาคารผู้โดยสารอากาศยานส่วนบุคคล (Mjets) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)

       นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย จะมีผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยใช้บริการ ทดม.จำนวนมาก ดังนั้น ทดม.จึงร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2559 ของ ทดม.ในวันนี้ (8 เมษายน 2559) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการว่าทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและผู้โดยสารจะได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคมที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดทำแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

        นายเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การบริการในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทดม.ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน (Passenger Facilitation Center)” เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว โดยศูนย์ประสานงานฯ นี้จะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 – 18 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน อยู่บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1192, 0-2535-2110 ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง อาทิ สายการบิน ตม. ศก. เป็นต้น โดยในด้านการรักษาความปลอดภัย ทดม.ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตระเวน เพิ่มความถี่ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) และเพิ่มความถี่ในการสุ่มตรวจภายใน-ภายนอก อาคารผู้โดยสาร ตลอดจนจัดชุดสุนัขทหาร (K9) ตรวจสอบพื้นที่อาคารผู้โดยสาร และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้ามและช่องทางอนุญาต หากพบเห็นสิ่งผิดปกติให้แจ้งศูนย์รักษาความปลอดภัย ทดม. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1616

     สำหรับการให้บริการด้านการจราจรและการขนส่ง ทดม.ได้จัดรถ Shuttle Bus เพื่อรับ – ส่งผู้โดยสารระหว่างอาคารจอดรถ 5 ชั้นและอาคารผู้โดยสารอาคาร ซึ่งรถออกจากอาคารจอดรถ 5 ชั้นทุกๆ 15 นาที ตลอด 24 ชั่วโมง ด้านการบริการขนส่งสาธารณะอื่นๆ ที่ให้บริการ ณ ทดม.ได้แก่ รถบัสโดยสารสาย A1 (ทดม.-สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต) รถบัสโดยสารสาย A2 (ทดม.-อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ) จอดให้บริการบริเวณประตู 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 คิดค่าบริการ 30 บาทตลอดสาย รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus  Express ให้บริการใน 2 เส้นทาง คือ ทดม.-เพลินจิต-สวนลุมพินี และ ทดม.-ถนนข้าวสาร โดยจอดให้บริการบริเวณประตู 6 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 คิดค่าบริการ 150 บาท ตลอดสาย รวมถึงรถบัสรับ – ส่งระหว่าง ทดม.และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) (Airport Shuttle Bus) จอดให้บริการบริเวณประตู 5 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และแวะรับผู้โดยสารที่ประตู 12 อาคารผู้โดยสารภายใน ประเทศ อาคาร 2 ซึ่งไม่คิดค่าบริการ (ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรโดยสารอากาศยานแก่เจ้าหน้าที่ก่อนใช้บริการ) นอกจากนั้น ยังมีรถลีมูซีน ซึ่งเคาน์เตอร์บริการอยู่ที่ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าชั้น 1 ของทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2 ตลอดจนบริการรถตู้สาธารณะสาย 555 ให้บริการในเส้นทาง ทดม. – ทสภ.โดยรถจอดบริเวณลานจอด ATTA มีค่าบริการ 60 บาทตลอดสาย และ ทดม.ได้จัดรถแท็กซี่สาธารณะให้บริการที่ประตู 7 – 8 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 และบริเวณใต้อาคารจอดรถ 7 ชั้น โดย ทดม.ได้นำระบบบริหารจัดการคิวแท็กซี่มาใช้งานเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความคับคั่งภายในห้องพักรอผู้โดยสารตั้งแต่ 28 มีนาคม 2559 ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการในด้านต่างๆ ภายใน ทดม.ได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือประชาสัมพันธ์ ทดม.หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1192

     

----------------------------------------------------

 
  • Khon Kaen with 5 interesting attractions....
    Khon Kaen with 5 interesting attractions.  Recommend By Expedia       Khon Kaen is the most visited province in north...
  • วัดอโศการาม : Donmueang Airport...
     ตั้งอยู่เทศบาลบางปูซอย 60 ถนนสุขุมวิทสายเก่า ตำบลท้ายบ้าน  ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร (เข้ามาจากถนนสุขุมวิทประมาณ 1 กิโลเมตร)  ...
  • พิพิธภัณฑ์เขตบางกอกน้อย : Donmueang Airport...
    เป็นพิพิธภัณฑ์เขต ที่สำนักสวัสดิการสังคม กรุงเทพมหานครริเริ่มขึ้นเพื่อการเรียนรู้เรื่องราวของท้องถิ่นในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  ศิลปะแ...