เรียน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

เรียน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

เรียน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

ด้วยเมื่อวันที่ 20 ต.ค.59 เวลาประมาณ 19:50 น. เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) นั้น ทดม.ใคร่ขอชี้แจงรายละเอียดให้ทราบดังนี้

      ท่าอากาศยานดอนเมือง ตรวจพบเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องเมื่อเวลา 19.50 น. เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการตรวจสอบและเร่งแก้ไขปัญหาโดยด่วน ทราบว่าอุปกรณ์ส่งจ่ายของสถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-Station) 1 ที่ติดตั้งอยู่บริเวณบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) สำนักงานใหญ่ ถ.เชิดวุฒากาศ (ฝั่งตรงข้าม ทดม.) ระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง (Fault) จากกระแสเกินซึ่งมีสาเหตุมาจากมีสัตว์ (หนู) เข้าไปในช่อง cable compartment ทำให้เฟสลัดวงจร และระบบป้องกันอุปกรณ์ส่งจ่ายตรวจจับข้อผิดพลาดได้ จึงทำการตัดกระแสไฟฟ้าโดยอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัย ส่งผลให้กระแสไฟฟ้าดับบริเวณพื้นที่ด้านทิศเหนือ ทดม.รวมทั้งอาคารผู้โดยสาร อาคาร 1, อาคาร 2, แนวทางเดินด้านทิศเหนือ (North Corridor) และอาคารสะพานเทียบเครื่องบิน (Pier) หมายเลข 2,3,4 และ 6 ทดม.จึงได้ดำเนินการสลับกระแสไฟฟ้ามายัง Sub Station 2 ที่ติดตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของ ทดม.(ถ.เทวฤทธิ์พันลึก) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการบริการของ ทดม. เจ้าหน้าที่ ทดม.มีความจำเป็นต้องเปิดสวิตช์แต่ละจุดจนครบเพื่อให้การใช้งานกระแสไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้เวลาประมาณ 20:30 น. การนี้ ทดม.ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้านครหลวงเข้าตรวจสอบ Sub-Station 1 เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดและร่วมกันหาวิธีการป้องกันปัญหาดังกล่าวต่อไป

       จึงเรียนมาเพื่อทราบและใคร่ขออภัย ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ ทดม.ในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

 
  • Mo Hin Khao...
     Mo Hin Khao   Many people may not know that Chaiyaphum province has many natural attractions. Whether it is a field of flowers at th...
  • Ubolratana Dam (Khon Kaen)...
      Ubolratana Dam  (Khon Kaen) Rafting on the dam industry legislation in Khon Kaen       Also known as "In...
  • Prawn Star : Donmueang Airport...
          Prawn Star แค่ชื่อร้านที่เล่นคำสุดทะลึ่งก็ทำให้คนที่ผ่านไปผ่านมาต้องหยุดมอง ประกอบกับ concept ร้านที่ตกแต่งในสไตล์...