ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดจ้างแรงงานภายนอกช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดจ้างแรงงานภายนอกช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 3 เมษายน 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดจ้างแรงงานภายนอกช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 

ตามที่นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีนโยบายให้ท่าอากาศยานในการกำกับดูแลของ ทอท.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีกระเป๋าสัมภาระจำนวนมากบนสายพาน ซึ่งบางครั้งผู้โดยสารยังรอผ่านกระบวนการพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทำให้มีกระเป๋าสัมภาระต้องรอบนสายพานรับกระเป๋าขาเข้าเป็นปริมาณมาก และ/หรืออาจมีการใช้สายพานร่วมกันมากกว่าหนึ่งสายการบิน ส่งผลให้กระเป๋าสัมภาระปะปนกัน อีกทั้งยังมีการตกหล่นจากสายพาน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ ทอท.นั้น
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)ได้ทดลองจัดจ้างแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สายการบินในการช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสาร โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เบื้องต้นได้ดำเนินการจัดจ้างแรงงานภายนอกจำนวน 12 คน แบ่งเป็น 2 ผลัดๆละ 6 คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 06.00-14.00 น. และระหว่าง เวลา 14.00-22.00 น. โดยเริ่มปฏิบัติงานตั่งแต่เวลา 06.00 น.ของวันที่ 3 เม.ย.60 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 22.00 น.ของวันที่ 18 เม.ย.60 ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทดม.จึงกำหนดให้พนักงานดังกล่าว สวมเสื้อยืดคอปกสีขาว สวมเสื้อกั๊ก สีดำ ด้านหลังปักตัวอักษรคำว่า "Airport Service" สวมกางเกงสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และสวมถุงมือสีขาวในการทำงานต่อไป
********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ 0 2535 1892
โทรสาร. 0 2535 1065

 
  • Christmas Tree Phu Ruea...
     Christmas Tree Phu Ruea 1 year, only once! The "bright red Christmas field" because when the cold winds signal that a few days,...
  • พระสมุทรเจดีย์ : Donmueang Airport...
       ตั้งอยู่ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลปากคลองบางปลากด ในวัดพระสมุทรเจดีย์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตรงกันข้ามกับศาลากลางจังหวัด แต่เดิมพระเจดี...
  • วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์) : Donmueang A...
    อยู่ที่ถนนมหาราช เขตพระนคร ใกล้กับพระบรมมหาราชวัง เป็นวัดเก่าแก่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเพื่อให้พระภ...