ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดจ้างแรงงานภายนอกช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดจ้างแรงงานภายนอกช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง วันที่ 3 เมษายน 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดจ้างแรงงานภายนอกช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 

ตามที่นายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีนโยบายให้ท่าอากาศยานในการกำกับดูแลของ ทอท.จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศในชั่วโมงเร่งด่วนที่มีกระเป๋าสัมภาระจำนวนมากบนสายพาน ซึ่งบางครั้งผู้โดยสารยังรอผ่านกระบวนการพิธีการตรวจคนเข้าเมือง ทำให้มีกระเป๋าสัมภาระต้องรอบนสายพานรับกระเป๋าขาเข้าเป็นปริมาณมาก และ/หรืออาจมีการใช้สายพานร่วมกันมากกว่าหนึ่งสายการบิน ส่งผลให้กระเป๋าสัมภาระปะปนกัน อีกทั้งยังมีการตกหล่นจากสายพาน ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อ ทอท.นั้น
ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)ได้ทดลองจัดจ้างแรงงานภายนอกเป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สายการบินในการช่วยยกกระเป๋าสัมภาระลงจากสายพานและจัดเตรียมรถเข็นกระเป๋าให้กับผู้โดยสาร โดยจะเริ่มให้บริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 เบื้องต้นได้ดำเนินการจัดจ้างแรงงานภายนอกจำนวน 12 คน แบ่งเป็น 2 ผลัดๆละ 6 คน ปฏิบัติงานระหว่างเวลา 06.00-14.00 น. และระหว่าง เวลา 14.00-22.00 น. โดยเริ่มปฏิบัติงานตั่งแต่เวลา 06.00 น.ของวันที่ 3 เม.ย.60 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 22.00 น.ของวันที่ 18 เม.ย.60 ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทดม.จึงกำหนดให้พนักงานดังกล่าว สวมเสื้อยืดคอปกสีขาว สวมเสื้อกั๊ก สีดำ ด้านหลังปักตัวอักษรคำว่า "Airport Service" สวมกางเกงสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ และสวมถุงมือสีขาวในการทำงานต่อไป
********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ 
ท่าอากาศยานดอนเมือง
โทรศัพท์ 0 2535 1892
โทรสาร. 0 2535 1065

 
  • Mo Hin Khao...
     Mo Hin Khao   Many people may not know that Chaiyaphum province has many natural attractions. Whether it is a field of flowers at th...
  • Kaohong Old Market (Suphanburi)...
     Kaohong Old Market  (Suphanburi) It is unlikely that a miss. And compared to other markets, then the old market town near t...
  • Raintree by ตำรับทอง : Donmueang Airport...
        สวนอาหาร เรนทรี บาย ตำรับทอง เป็นร้านอาหารไทยที่ตกแต่งโดยเน้นความเป็นธรรมชาติภายใต้บรรยากาศร่มรื่นของต้นไม้ใหญ่ ความอบอุ่นขอ...