ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดล่ามภาษาจีนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดล่ามภาษาจีนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดล่ามภาษาจีนอำนวยความสะดวกผู้โดยสารรองรับการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

 

ตามนโยบายของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ในชั่วโมงเร่งด่วน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนซึ่งเป็นสัญชาตินักท่องเที่ยวอันดับ 1 ของ ทดม.รวมทั้งมีกระเป๋าสัมภาระจำนวนมาก อีกทั้งยังมีการนำสิ่งของต้องห้ามขึ้นบนอากาศยานใส่ในกระเป๋าติดตัวขึ้นเครื่อง ซึ่งบางครั้งผู้โดยสารยังไม่เข้าใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยของ ทอท.และก่อให้เกิดการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนรวมทั้งก่อให้เกิดความล่าช้าบริเวณจุดตรวจค้นห้องโถงผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)จึงได้ทดลองจัดพนักงานประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าชุด และจัดนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้านภาษาจีน จำนวน 8 คน ปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ Airport Help เพื่อให้คำแนะนำข้อปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารบริเวณหน้าจุด X-Ray กระเป๋าสัมภาระ ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ อาคาร1 ทดม.ในระหว่างช่วงระยะเวลา 08.00 -17.00 น. สำหรับนอกเหนือจากระยะเวลาดังกล่าว ทดม.จะได้จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มาช่วยปฏิบัติงานแทน จำนวน 1-2 คน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ทดม.ได้เริ่มปฏิบัติงานดังกล่าวตั่งแต่ เวลา 08.00 น. ของวันที่ 6 เม.ย.60 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 18 เม.ย.60

ทั้งนี้ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทดม.จึงกำหนดให้พนักงานดังกล่าว สวมเสือเชิ๊ตแขนยาวสีขาว สวมเสื้อกั๊ก สีฟ้า ด้านหลังปักตัวอักษรคำว่า "Airport Help ภาษาจีน" สวมกางเกง /กระโปรงสีดำ รองเท้าหุ้มส้นสีดำในการทำงาน

 

********************

ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์

ฝ่ายอำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทดม.

โทรศัพท์ 0 2535 1892

โทรสาร 0 2535 1065