ทอท.อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ทอท.อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 99 / 2560

ทอท.อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

 

            บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กระทรวงคมนาคม อำนวยความสะดวกประชาชน
ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560

            นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดจัดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560
ซึ่งวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง นั้น ทอท.
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และในโอกาสนี้ ทอท.ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีด้วยการอำนวยความสะดวกประชาชน
ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้จัดรถรับส่งประชาชนที่จะเข้าร่วมพระราชพิธีฯ
ในเส้นทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) – สนามหลวง (สถานีตำรวจนางเลิ้ง) และท่าอากาศยานดอนเมือง
(ทดม.) - สนามหลวง (หน้าสนามม้านางเลิ้ง) โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมจัดน้ำดื่มบรรจุขวดแจกฟรีสำหรับประชาชนที่เดินทางกับรถบริการทั้งสองเส้นทาง รวมทั้งจัดพื้นที่จอดรถยนต์ ณ ลานจอดรถระยะยาว
(
Long Term Parking) ทสภ.และที่ ทดม.จัดพื้นที่ภายในอาคารจอดรถ 5 ชั้นเฉพาะชั้น 2 – 3 รวมถึงบริเวณ
ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณหน้าอาคารคลังสินค้า 1, 3 และ 4 ตลอดจนพื้นที่จอดรถ

ณ ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริเวณหน้าช่องทางออกกองทัพอากาศ (ฝั่งเจ้เล้ง) โดยไม่คิดค่าบริการ

            นายนิตินัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ ทสภ.ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560 ได้จัดรถรับส่งประชาชนในเส้นทาง ทสภ. – สนามหลวง (สถานีตำรวจนางเลิ้ง) ตั้งแต่เวลา 06.00 – 18.00 น.ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560
จะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 – 06.00 น.ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นรถได้บริเวณชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสาร และรถจะจอดส่งบริเวณสถานีตำรวจนางเลิ้ง รวมทั้งได้ยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์สำหรับประชาชนที่นำรถไปจอดที่ลานจอดรถระยะยาว (Long Term Parking) โซน C, D และ E ที่สามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 2,100 คัน พร้อมจัดรถ Shuttle Bus รับส่งไปยังอาคารผู้โดยสาร สำหรับ ที่ ทดม.จัดรถรับส่งเส้นทาง ทดม. – สนามหลวง (สนามม้านางเลิ้ง) ระหว่างวันที่ 23 – 31 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รถรับส่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น.โดยประชาชนสามารถขึ้นรถได้ที่ประตู 15 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 และรถจะจอดส่งที่หน้าสนามม้านางเลิ้ง (ทั้งนี้ ปลายทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับแผนกำหนดการปิดเส้นทางจราจร) นอกจากนั้น ทดม.ได้จัดพื้นที่ภายในอาคาร

จอดรถ 5 ชั้นเฉพาะชั้น 2 – 3 รวมถึงบริเวณลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถ 5 ชั้น และบริเวณหน้าอาคารคลังสินค้า 1, 3 และ 4 ตลอดจนพื้นที่จอดรถ ณ ฝ่ายสนามบินและอาคาร บริเวณหน้าช่องทางออกกองทัพอากาศ (ฝั่งเจ้เล้ง) ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คัน สำหรับบริการประชาชนนำรถมาจอดโดยไม่คิดค่าบริการ

นายนิตินัย กล่าวว่า นอกเหนือจากการจัดรถรับส่งประชาชนไปยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และยกเว้นค่าบริการจอดรถยนต์แล้ว  ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทอท.ได้อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะ
เดินทางไปวัดดอนเมืองซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์โดยสามารถนำรถมาจอดในลานจอดรถยนต์
ณ สำนักงานใหญ่ ทอท.โดยไม่คิดค่าบริการ รวมทั้ง ทอท.ยังได้ประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลืองบริเวณ
ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งของ ทอท.อีกด้วย

            นายนิตินัย กล่าวในตอนท้ายว่า คณะกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร และพนักงาน ลูกจ้าง ขอน้อมรำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้

 

---------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร   0 2535 4099

อีเมล : aot_media@airportthai.co.th
  • Khon Kaen with 5 interesting attractions....
    Khon Kaen with 5 interesting attractions.  Recommend By Expedia       Khon Kaen is the most visited province in north...
  • วัดมงคลโคธาวาส : Donmueang Airport...
    มงคลโคธาวาส  ตั้งอยู่ใกล้กับตลาดคลองด่าน เป็นวัดที่หลวงพ่อปาน เกจิอาจารย์ชื่อดังในสมัยรัชกาลที่ 5 เคยจำพรรษาอยู่และพัฒนาวัด จนกลายเป็นวัด...
  • Wat Saket and the Golden Mount : Donmueang Airport...
    Wat Saket was another historic temple inBangkokbuilt during the reign of King Rama I. It is best known for The Golden Mount (Phu Khao Thong in...