ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดกิจกรรม “ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็น พระราชกุศล”

ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดกิจกรรม “ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็น พระราชกุศล”

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 101/2560 
ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดกิจกรรม “ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็น 
พระราชกุศล” 

 (17 ตุลาคม 2560) ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม 
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี 
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานในพิธีฯ 
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า ท่าอากาศยาน 
ดอนเมือง (ทดม.) ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ และในโอกาสนี้ ทดม.ได้ร่วมถวายความจงรักภักดี ด้วยการจัดกิจกรรม “ท่าอากาศยานดอนเมือง ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ทำดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล” 
โดยการร่วมกันทำความสะอาดแนวรั้วกำแพงด้านถนนวิภาวดีรังสิตของ ทดม. และปรับภูมิทัศน์ให้เรียบร้อยสวยงามในช่วงพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดย ทดม.ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานเขตดอนเมือง หน่วยงานราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ที่ปฏิบัติงาน ณ ทดม. จำนวน 600 คน ร่วมกันทำความสะอาดแนวรั้วกำแพงท่าอากาศยานดอนเมืองด้านถนนวิภาวดีรังสิต ความยาวทั้งสิ้นประมาณ 4 กิโลเมตร รวมทั้ง ประดับตกแต่งด้วยดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ณ บริเวณดังกล่าวอีกด้วย 

------------------------------------ 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 
โทรสาร 0 2535 4099 
อีเมล aot_media@airportthai.co.th