ทอท.ตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกประชาชน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ทอท.ตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกประชาชน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 102 / 2560

ทอท.ตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกประชาชน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

บรมนาถบพิตร

 

            บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกประชาชน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) และท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

            นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2560 ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ซึ่ง ทอท.ได้คาดการณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งระหว่างวันที่ 23 – 31 ตุลาคม 2560 มีเที่ยวบินแจ้งขอทำการบินประมาณ 20,400 เที่ยวบิน และมีความจุที่นั่งสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางได้ประมาณ 4.16 ล้านที่นั่ง โดยคาดว่า ทสภ.และ ทดม.จะมีประชาชนส่วนใหญ่เดินทางมาร่วมพระราชพิธีฯ จำนวนมาก คือ ที่ ทสภ.มีเที่ยวบินแจ้งขอทำการบินประมาณ 8,500 เที่ยวบิน และ
มีความจุที่นั่งสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางได้ประมาณ 1.93 ล้านคน และที่ ทดม.มีเที่ยวบินแจ้งขอทำการบิน6,300 เที่ยวบิน และมีความจุที่นั่งสามารถรองรับผู้โดยสารเดินทางได้ประมาณ 1.19 ล้านคน ดังนั้น ทอท.ได้เปิดศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกประชาชน ณ ทสภ.และ ทดม.ระหว่างวันที่ 19 – 30 ตุลาคม 2560
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือระหว่างส่วนงาน ทอท. กับส่วนราชการ สายการบินและผู้ประกอบการ และอำนวยความสะดวกให้กระบวนการเดินทางของผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกในภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งภายในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ ทอท.ประจำตลอด 24 ชั่วโมง โดยที่ ทสภ.ตั้งศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกประชาชน ณ ห้องรับรองพิเศษ CIP 5 และที่ ทดม.ตั้งศูนย์ประสานงานฯ
ณ ห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทดม. ชั้น 3 บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ 2 ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง
และสามารถสอบถาม
การให้บริการของ ทดม.ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2535 1192

 

-------------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์  0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร   0 2535 4099

อีเมล : aot_media@airportthai.co.th