ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการรถรับส่งประชาชน และให้บริการที่จอดรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธีฯ

ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการรถรับส่งประชาชน และให้บริการที่จอดรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธีฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 108 / 2560

ท่าอากาศยานดอนเมืองให้บริการรถรับส่งประชาชน และให้บริการที่จอดรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปร่วมพระราชพิธีฯ

 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) โดย ท่าอากาศยานดอนเมือง อำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง

ในวันนี้ (23 ตุลาคม 2560) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เริ่มให้บริการรถรับ - ส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่จะเดินทางไปเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร เส้นทาง ทดม. - สนามม้านางเลิ้ง โดยไม่คิดค่าบริการ พร้อมจัดน้ำดื่มบรรจุขวดแจกฟรี โดยให้บริการตั้งแต่วันที่ 23 – 31 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.00 – 17.00 น.ยกเว้นวันที่ 26 ตุลาคม 2560 รถรับ - ส่งจะให้บริการตั้งแต่เวลา 08.00 – 24.00 น.โดยประชาชนสามารถขึ้นรถได้ที่อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 3 ประตู 15 และรถจะจอดรับ - ส่งที่หน้าสนามม้านางเลิ้ง (ทั้งนี้ ปลายทางอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยู่กับแผนกำหนดการปิดเส้นทางจราจร)

             นอกจากนี้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 07.30 - 24.00 น.ทดม.ได้เตรียมการอำนวยความสะดวกประชาชนกรณีพื้นที่ท้องสนามหลวงหนาแน่น โดยจัดรถรับ - ส่งบริการประชาชนร่วมถวายดอกไม้จันทน์เส้นทาง ทดม. - พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โดยรถจะออกทุกๆ 20 นาที

             สำหรับบริการลานจอดรถยนต์นั้น ตั้งแต่วันที่ 23 - 31 ตุลาคม 2560 ทดม.ได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์โดยไม่คิดค่าบริการ บริเวณลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น, ภายในอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้น (เฉพาะชั้น 2 และ 3), ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์ 5 ชั้นและคลังสินค้า 3, ลานจอดรถยนต์คลังสินค้า 4, ลานจอดรถหน้าคลังสินค้า 1 และพื้นที่จอดรถฝ่ายสนามบินและอาคาร บริเวณหน้าช่องทางออกกองทัพอากาศ (ฝั่งเจ้เล้ง) ให้บริการกับผู้เดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีฯ

             พร้อมกันนี้ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 06.00 - 24.00 น.ทดม.ได้อำนวยความสะดวกประชาชน โดยจัดที่จอดรถยนต์บริเวณสำนักงานใหญ่ ทอท.ไว้รองรับประชาชนที่จะเดินทางไปถวายดอกไม้จันทน์
ณ ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ วัดดอนเมือง โดยไม่คิดค่าบริการ

             ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเดินทางพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ กระทรวงคมนาคม (ศอร.คค.) สายด่วน 1356 หรือศูนย์ประสานงานฯ ทดม. หมายเลขโทรศัพท์
0 2535 1192 และ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722

--------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 โทรสาร 0 2535 4099

อีเมล : aot_media@airportthai.co.th