ปิดสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น.

ปิดสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น.