ปิดสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น.

ปิดสะพานเข้าท่าอากาศยานดอนเมือง ตั้งแต่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22.00 น.
  • Red Lotus Lake...
    Red Lotus Lake "Unsurprisingly, this is the second-most visited lake in the world from CNN, just behind Lake Magellan. Philippines only!&q...
  • พิพิธภัณฑ์การกระจายเสียง : Donmueang Airport...
    ตั้งอยู่ที่ ถนนพหลโยธิน ดอนเมือง ในความดูแลของกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร  จัดแสดงอากาศยานที่ปลดประจำการเช่น เครื่องบินโจมตี เครื่อ...
  • Wat Tha Ka Rong (Ayuttaya)...
       Wat Tha Ka Rong (Ayuttaya) Wat Tha Ka Rong is located on the bank of Chao Phraya River. The ancient temple was established...