ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 135 / 2560 
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 

(28 ธันวาคม 2560) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 โดยมี นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธาน พร้อมด้วย 
ส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการใน ทดม.ร่วมในพิธี ณ บริเวณห้องรับรองพิเศษ อาคารรับรองพิเศษ ทดม. 
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 จะมีผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยใช้บริการ ทดม.จำนวนมาก ดังนั้น 
ทดม.จึงร่วมมือกับส่วนงานราชการ สายการบินและผู้ประกอบการ ณ ทดม.จัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลปีใหม่ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการให้ได้รับการบริการที่ปลอดภัยสะดวก และรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การบริการในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความปลอดภัย สะดวกและรวดเร็ว ทดม.ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน (Passenger Facilitation Center)” เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก 
ในด้านต่างๆ แก่ผู้โดยสารและประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยศูนย์ประสานงานฯ เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 
28 ธันวาคม 2560 – 4 มกราคม 2561 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายใน ประเทศ อาคาร 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0 2535 3861, 0 2535 3858 และ 0 2535 1192 ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับด้านการรักษาความปลอดภัย ทดม.ได้จัดชุดตรวจผสมร่วม และได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ตระเวน เพิ่มความถี่ 
ในการตระเวนตรวจพื้นที่และรักษาความปลอดภัย รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ทำลายวัตถุระเบิด (EOD) สุ่มตรวจภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร ตลอดจนจัดชุดสุนัขทหาร (K9) ร่วมตรวจสอบพื้นที่อาคารผู้โดยสาร และเพิ่มความเข้มงวดกวดขันการผ่านเข้า-ออกพื้นที่หวงห้ามและช่องทางอนุญาต ด้านการบริหารจัดการการจราจรภายใน 
ท่าอากาศยาน ทดม.ได้จัดเจ้าหน้าที่จราจรเพื่ออำนวยความสะดวกการจราจร โดยได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจวิภาวดีและหน่วยที่เกี่ยวข้องในการระบายรถยนต์เข้า – ออกท่าอากาศยานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือผู้ใช้บริการให้จอดรถยนต์บริเวณชานชาลาอาคารผู้โดยสารเพื่อการรับ – ส่งเท่านั้น 
นอกเหนือจากการให้บริการภายในท่าอากาศยานแล้ว ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 3 มกราคม 2561 ทดม.ยังได้จัดพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับให้บริการผู้โดยสาร โดยไม่คิดค่าบริการ จำนวน 6 จุด ได้แก่ (1) อาคาร 
จอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น (2) ลานจอดรถยนต์หน้าอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น (3) ลานจอดรถยนต์ระหว่างอาคารจอดรถยนต์คลังสินค้า 5 ชั้น และคลังสินค้า 3 (4) ลานจอดรถยนต์คลังสินค้า 4 (5) ลานจอดรถยนต์หน้าคลังสินค้า 1 และ (6) ลานจอดรถยนต์ฝ่ายสนามบินและอาคาร ซึ่งสามารถรองรับรถยนต์ได้ประมาณ 1,000 คัน โดยมีรถ Shuttle Bus สำหรับวิ่งให้บริการรับ - ส่ง ผู้โดยสารระหว่างที่จอดรถ กับอาคารผู้โดยสาร ทุกๆ 15-20 นาที 
นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ กล่าวในตอนท้ายว่า ปัจจุบันมีการปิดสะพานลอยเข้า ทดม.บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต (ขาออก) เพื่อเพิ่มช่องจราจรทางตรงเป็น 3 ช่องจราจร คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2561 ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกในการเดินทางเข้ามาภายในท่าอากาศยาน ทดม.จึงขอความร่วมมือผู้โดยสาร 
เผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 – 3 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการพลาดเที่ยวบินและขอความร่วมมือผู้โดยสารปฏิบัติตามมาตรการจำกัดของเหลว เจล สเปรย์ที่จะนำขึ้นเครื่องอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการ 
ผ่านขั้นตอนการตรวจค้น ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง 

-------------------------------------------- 

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420 
โทรสาร 0 2535 4099 
อีเมล aot_media@airportthai.co.th