รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมพื้นที่ สำรวจราคาอาหารและน้ำดื่ม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมพื้นที่ สำรวจราคาอาหารและน้ำดื่ม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 8 / 2561

ภาพข่าว :  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมพื้นที่ สำรวจราคาอาหารและน้ำดื่ม 

                 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

 

 

 

           นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เดินทางไปตรวจเยี่ยมพื้นที่ท่าอากาศยาน ดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เพื่อทำการสำรวจราคาอาหารและน้ำดื่มที่จำหน่ายภายในอาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยมี นางสาวชนาลัย ฉายากุล รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท) รักษาการแทนกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ นายศักดิ์ชัย อรุณรักถาวร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายปฏิบัติการ) นายวิสิฏฐ์ บาลี รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง (สายสนับสนุนธุรกิจ) พร้อมผู้บริหาร ทอท.ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชม และร่วมกันหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์อาหารและเครื่องดื่ม ราคาย่อมเยาที่วางจำหน่ายในอาคารผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561

 

-----------------------------------------------------------------

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0 2535 5554, 0 2535 6420

โทรสาร 0 2535 4099                                                          

อีเมล aot_media@airportthai.co.th