เรียน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง

เรียน ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยเมื่อวันที่ 20 ต.ค.59 เวลาประมาณ 19:50 น. เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องบริเวณอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) นั้น...


Read More
Thailand Transport Map

Thailand Transport Map

     "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ได้พัฒนาระบบ Thailand Journey Planner ขึ้น เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางทั้งด้วยรถส่วนบุคคลและด้วยระบบขนส่งมวลชน โดยระบบสามารถให้ข้อมูลการเดินทางแบบ Multimodal...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 34 / 2559 ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์        (8 เมษายน 2559) ท่าอากาศยานดอนเมือง...


Read More
ทอท.นำระบบบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

          บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) นำระบบบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่มาใช้ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม...


Read More
ทอท.เปิดอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองอย่างเป็นทางการในวันที่ 8 มีนาคม 2559

           (8 มีนาคม 2559) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดใช้งานอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) อย่างเป็นทางการ โดยมีนายประสงค์ พูนธเนศ ประธานกรรมการ ทอท. ผู้บริหาร...


Read More
ประกาศงานให้สิทธิประกอบกิจการติดตั้งป้ายโฆษณาบนรถเข็นกระเป๋าผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ประกาศบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง งานให้สิทธิประกอบกิจการติดตั้งป้ายโฆษณาบนรถเข็นกระเป๋าผู้โดยสาร ณ  ท่าอากาศยานดอนเมือง คลิ๊กดูรายละเอียด  


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมืองขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Row เช็คอิน ของสายการบินที่อาคาร 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมืองขอแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับ Row เช็คอิน ของสายการบินที่อาคาร 2 ให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการทราบ เผื่อว่า ท่านอาจต้องเดินทางด้วยเที่ยวบินภายในประเทศ ้ั้่ในวันที่ 24 ธ.ค.นี้ Row 9 & 10 - เคาน์เตอร์...


Read More
ทอท.จัดให้มีบริการรถบัสสาธารณะ Airport LimoBus Express ที่ ทดม. เริ่ม 27 พ.ย.58 นี้

ทอท.จัดให้มีบริการรถบัสสาธารณะ Airport LimoBus Express ที่ ทดม. เริ่ม 27 พ.ย.58 นี้ รถโดยสารสาธารณะหรือ Airport LimoBus Express  เป็นรถบัสปรับอากาศขนาด 33 ที่นั่ง ให้บริการที่ ทดม.จำนวน 8-10 คัน มีบริการอินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wifi) ฟรีภายในรถบัส...


Read More
ประกาศ เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2

ประกาศ เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ดูรายละเอียด  


Read More
ประกาศ เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1

ประกาศ เรื่อง การให้สิทธิประกอบกิจการให้บริการรถรับ-ส่งผู้โดยสาร ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง ดูรายละเอียด  


Read More
ประกาศ เรื่อง งานให้สิทธิประกอบกิจการคลังสินค้า  ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ประกาศ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง งานให้สิทธิประกอบกิจการคลังสินค้า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ดูรายละเอียดคลิ๊ก  


Read More
ทอท.มีมาตรการเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังภายในท่าอากาศยานดอนเมือง

                  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีมาตรการดำเนินการเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังจากเหตุพายุฝนตกหนัก ณ...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองดำเนินงานโครงการซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่งฝั่งตะวันออก 21L แล้วเสร็จก่อนกำหนด

               นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ ทอท. กล่าวว่า ตามที่ ทอท.ได้ดำเนินการปิดซ่อมแซมทางวิ่งฝั่งตะวันออกของท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองกำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออก เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมืองกำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออก เพื่อซ่อมแซมพื้นผิวทางวิ่ง ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กำหนดปิดทางวิ่งฝั่งตะวันออก บางส่วน ระหว่างวันที่ 10 – 26 กันยายน 2558...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินบางส่วน ประจำปี 2558

                  (1 กันยายน 2558) ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2558

      เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ส.ค.58 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟประจำปี 2558 ณ อาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. แบ่งเป็นการอบรมภาคทฤษฎีในช่วงเช้า และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองกำหนดจัดฝึกซ้อมบางส่วน ตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2558

      ท่าอากาศยานดอนเมืองกำหนดจัดฝึกซ้อมบางส่วน (Partial Exercise) ตามแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานดอนเมือง ประจำปี 2558 กรณีวัตถุที่ยังไม่ระเบิด ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2558 ระหว่างเวลา 09.00-12.00 น. ณ บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 1...


Read More
ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่าอากาศยานดอนเมือง

  นายศักดิ์ชัย อรุณรักถาวร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เป็นประธานในการประชุมเพื่อรับฟัง การแจ้งผลการตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของท่าอากาศยานดอนเมือง ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 : 2012/ มอก. 22301-2556...


Read More
THE CLOSURE OF RUNWAY 03R/21L  AT DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT

  THE CLOSURE OF RUNWAY 03R/21L AT DON MUEANG INTERNATIONAL AIRPORT ...  click here for more detail


Read More
อัตราค่าบริการจอดรถบริเวณอาคารคลังสินค้า ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป

ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมืองจะเก็บค่าบริการจอดรถบริเวณอาคารคลังสินค้า โดยมีอัตราค่าบริการดังนี้ อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป อัตราค่าบริการสำหรับบุคคลทั่วไป รถจักรยานยนต์ รถยนต์ไม่เกิน 4...


Read More