พิธีเปิดโครงการ

ทดม.กำหนดจัดพิธีเปิดโครงการ “ท่าอากาศยานดอนเมืองสีขาว ประจำปี 2558” ในวันพุธที่ 29 ก.ค.58 ณ บริเวณห้องโถงขาออก ชั้น 3 อาคาร 1 ทดม. โครงการนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-31 ส.ค.58...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองปรับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย

ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค.2558 เวลา 12.00 น.เป็นต้นไป ท่าอากาศยานดอนเมืองจะทำการปรับเพิ่มมาตรการการรักษาความปลอดภัย ด้วยการตรวจค้นและเอ็กซ์เรย์กระเป๋า/สัมภาระของผู้โดยสารทุกชิ้นที่นำเข้าไปในพื้นที่เช็คอิน ทั้งนี้...


Read More
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การตระหนักด้านความปลอดภัย (Safety Awareness Seminar)”  ณ ทดม.ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้กับพนักงานและลูกจ้าง รวมถึงผู้ประกอบการของ...


Read More
โครงการฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะทัศนวิสัยต่ำ (Low Visibility Procedure) ท่าอากาศยานดอนเมือง

ฝ่ายมาตรฐานท่าอากาศยานและอาชีวอนามัย ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดการฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะทัศนวิสัยต่ำให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน ภายใต้ชื่อ “โครงการฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะทัศนวิสัยต่ำ (Low Visibility...


Read More
โครงการฝึกอบรม “ระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน” (Safety Management System-SMS)

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จะจัดฝึกอบรม “ระบบการจัดการด้านนิรภัยของสนามบิน” (Safety Management System-SMS) ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้กับลูกจ้างและพนักงาน ทดม. ในวันที่ 8-10 ก.ค. 58 เวลา 09.00 น.-16.00 น. ณ ห้องสันทนาการ ทดม. ชั้น 4...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยด้านบริการ

                ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้ ระหว่างวันที่ 9 - 19 เมษายน 2558 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.)...


Read More
100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง

      นาวาอากาศโท ทรงศักดิ์ ทองแท่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง กล่าวว่า วันที่ 8 มีนาคม 2558 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จะครบรอบการดำเนินงาน 100 ปี ซึ่ง ทดม.เป็นท่าอากาศยานแห่งแรกที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย...


Read More
กิจกรรม 100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง

ในวันที่ 8 มีนาคม 2558 ท่าอากาศยานดอนเมืองมีอายุการดำเนินงานครบ 100 ปี ในการนี้ จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองและส่งมอบความสุขให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ รวมถึงชุมชนโดยรอบที่อยู่คู่กับท่าอากาศยานมาโดยตลอด กำหนดจัดระหว่างวันที่ 6-8...


Read More
ทอท.ชี้แจงข่าวกรณีสะพานเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานดอนเมืองชำรุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 7/2558 ทอท.ชี้แจงข่าวกรณีสะพานเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานดอนเมืองชำรุด           ตามที่มีข่าวและภาพข่าวว่าสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 46y ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง...


Read More
AOT’s Press  release

AOT’s Press release

AOT’s Press  release           Don Mueang International Airport (DMK), the Airports of Thailand Plc. (AOT) is ready to welcome the new airline; V Air, which will commence...


Read More
สิทธิผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินประจำของไทยภายในประเทศ

สิทธิผู้โดยสารที่เดินทางโดยอากาศยาน ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินของไทยภายในประเทศจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในกรณี -  ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการขนส่ง -  เที่ยวบินล่าช้า กรณียกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการขนส่ง - ...


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดโครงการ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "อาหารปลอดภัย" ซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจกา...รร้านอาหาร ณ...


Read More
ทอท.ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองแถลงข่าวกรณีผู้โดยสารถูกโจรกรรมล้อรถยนต์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 77/2557 ทอท.ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองแถลงข่าวกรณีผู้โดยสารถูกโจรกรรมล้อรถยนต์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง                   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดการแสดงดนตรีปี่พาทย์

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดการแสดงดนตรีปี่พาทย์ บริเวณเวที 100 ปี ภายในห้องโถงขาออก อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.57 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 100 ปี...


Read More
AOT conducts full-scale emergency exercise at DMK

      The Airports of Thailand Plc (AOT) today (Aug 6) conducted a full-scale exercise to prepare itself for effectively handling emergency that may take place at Don Mueang International Airport (DMK).The...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะทัศนวิสัยต่ำ

          ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะทัศนวิสัยต่ำ (Low Visibility Procedure) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง...


Read More
กิจกรรม 100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง

ในวันศุกร์ที่ 18 ก.ค.57 ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดกิจกรรมสาธิตอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ 100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ เวที 100 ปี ภายในห้องโถงขาออก อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ

ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบ หรือ DMK-EMEX 2104 ภายใต้สถานการณ์สมมติ "อากาศยานออกนอกทางวิ่ง" ณ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิง 2 ในเขตลานจอดท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 6 ส.ค.57 ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น.


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับชุมชน

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จะจัดกิจกรรมโครงการ AOT  พี่อาสา ปี 57 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ทดม.เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงประเภทต่างๆ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นที่...


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

นอกจากเว็ปไซต์ www.airportthai.co.th แล้ว ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของท่าอากาศยานดอนเมือง คือที่  www.donmueangairportthai.com  นอกจากนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) ยังมี application...


Read More