ทอท.ชี้แจงข่าวกรณีสะพานเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานดอนเมืองชำรุด

ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 7/2558 ทอท.ชี้แจงข่าวกรณีสะพานเทียบเครื่องบินท่าอากาศยานดอนเมืองชำรุด           ตามที่มีข่าวและภาพข่าวว่าสะพานเทียบเครื่องบินหมายเลข 46y ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง...


Read More
AOT’s Press  release

AOT’s Press release

AOT’s Press  release           Don Mueang International Airport (DMK), the Airports of Thailand Plc. (AOT) is ready to welcome the new airline; V Air, which will commence...


Read More
สิทธิผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินประจำของไทยภายในประเทศ

สิทธิผู้โดยสารที่เดินทางโดยอากาศยาน ผู้โดยสารที่เดินทางกับสายการบินของไทยภายในประเทศจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ ในกรณี -  ยกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการขนส่ง -  เที่ยวบินล่าช้า กรณียกเลิกเที่ยวบิน หรือปฏิเสธการขนส่ง - ...


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานดอนเมือง จัดโครงการ

ท่าอากาศยานดอนเมือง ประสานความร่วมมือกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร จัดโครงการ "อาหารปลอดภัย" ซึ่งมุ่งที่จะพัฒนาศักยภาพผู้สัมผัสอาหารและผู้ประกอบกิจกา...รร้านอาหาร ณ...


Read More
ทอท.ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองแถลงข่าวกรณีผู้โดยสารถูกโจรกรรมล้อรถยนต์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

  ข่าวประชาสัมพันธ์ ทอท.ฉบับที่ 77/2557 ทอท.ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลดอนเมืองแถลงข่าวกรณีผู้โดยสารถูกโจรกรรมล้อรถยนต์ ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง                   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดการแสดงดนตรีปี่พาทย์

ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดการแสดงดนตรีปี่พาทย์ บริเวณเวที 100 ปี ภายในห้องโถงขาออก อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 ส.ค.57 ระหว่างเวลา 13.30-15.30 น. ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในโครงการ 100 ปี...


Read More
AOT conducts full-scale emergency exercise at DMK

      The Airports of Thailand Plc (AOT) today (Aug 6) conducted a full-scale exercise to prepare itself for effectively handling emergency that may take place at Don Mueang International Airport (DMK).The...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะทัศนวิสัยต่ำ

          ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะทัศนวิสัยต่ำ (Low Visibility Procedure) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง...


Read More
กิจกรรม 100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง

ในวันศุกร์ที่ 18 ก.ค.57 ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดกิจกรรมสาธิตอาหารพื้นบ้านภาคเหนือ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโครงการ 100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง ณ เวที 100 ปี ภายในห้องโถงขาออก อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น.


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบ

ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินแบบเต็มรูปแบบ หรือ DMK-EMEX 2104 ภายใต้สถานการณ์สมมติ "อากาศยานออกนอกทางวิ่ง" ณ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิง 2 ในเขตลานจอดท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ 6 ส.ค.57 ระหว่างเวลา 19.00-21.00 น.


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมสำหรับชุมชน

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จะจัดกิจกรรมโครงการ AOT  พี่อาสา ปี 57 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างความรู้แก่เยาวชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ ทดม.เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการดับเพลิงประเภทต่างๆ ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้จะจัดขึ้นที่...


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

นอกจากเว็ปไซต์ www.airportthai.co.th แล้ว ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของท่าอากาศยานดอนเมือง คือที่  www.donmueangairportthai.com  นอกจากนี้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)(ทอท.) ยังมี application...


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดฝึกอบรม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จะจัดฝึกซ้อมขั้นตอนการปฏิบัติงานในสภาวะทัศนวิสัยต่ำ (Low Visibility Procedure) ให้กับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เขตการบิน ณ ทดม. โดยเป็นการฝึกภาคทฤษฎีในวันที่ 17-18 ก.ค.57 ณ ห้องสันทนาการ ชั้น 4 อาคารสำนักงาน ทดม....


Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ ด้านการตรวจคนเข้าเมืองของคนต่างด้าว

แนวทางปฏิบัติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในการตรวจอนุญาตให้คนชาติของประเทศที่ทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับรัฐบาลของไทย ในการอนุญาตให้ผู้โดยสารต่างด้าวขาเข้าที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา...


Read More
Departing passengers of flights between 22.00-05.00 hrs

Departing passengers of flights between 22.00-05.00 hrs should come to airport early and can wait for your flight at the provided CIP rooms Nos. 1-7 at Don Mueang Int'l Airport. For more info. Pls call 02-5353861 throughout 24 hrs....


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมือง ขยายเวลาให้บริการ รถบัสรับส่ง ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับผู้โดยสารทุกท่าน ช่วงวันที่ 8 - 21 เม.ย. 57 ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้ขยายเวลาในการให้บริการ รถบัสรับส่ง ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองปล่อยแถวปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์

          ว่าที่ เรืออากาศโท จตุรงคพล สดมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอน เมืองบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์วันที่ 10-17 เมษายน 2557...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เม.ย.57 ท่าอากาศยานดอนเมืองจะจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2557 ณ บริเวณชานชาลาขาออก ชั้น 8 ระหว่างประตู 5-6 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1...


Read More
กิจกรรมดีๆ เพื่อเฉลิมฉลอง 100 ปี ท่าอากาศยานดอนเมือง

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10-15 เม.ย.57 ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดซุ้มทรงน้ำพระพุทธรูปไว้บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาออกชั้น 3 ไว้บริการแก่ผู้โดยสารเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ของไทย นอกจากนี้ ในช่วงบ่าย ระหว่างวันที่ 11-13...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดโครงการ 60 วัน ปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident)

ข่าวประชาสัมพันธ์ (29 มี.ค.57) ในช่วงเดือนแห่งเทศกาลสงกรานต์ ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดโครงการ 60 วัน ปลอดอุบัติเหตุ (Zero Accident) จากการขับขี่ยานพาหนะในเขตปฏิบัติการบิน...


Read More