คำแนะนำดีๆที่จะพาคุณขึ้นเครื่องได้อย่างรวดเร็ว

เพื่อให้คุณไม่ต้องเสียเวลากับการเดินหาเส้นทาง เรามีคำแนะนำดีๆที่จะพาคุณขึ้นเครื่องได้อย่างรวดเร็ว เมื่อท่านมาถึงชานชาลาขาออก ชั้น 3 อาคาร 1 เพียงแค่ทำตามขั้นตอนดังนี้ 1.) จอดส่งผู้โดยสารตามประตู (Gate) ที่ระบุสายการบิน แอร์ เอเชีย - ประตู 1...


Read More
ข่าวสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า กทม. ช่วง 13 ม.ค. 57

ข่าวสำหรับผู้ที่จะเดินทางเข้า กทม. ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค.57 ประชาชนทั่วไปที่ต้องเดินทางเข้า กทม.แต่ไม่สามารถนำรถยนต์ส่วนตัวเข้าไปได้เนื่องจากเส้นทางถูกปิดอันเป็นผลกระทบจากการชุมนุมทางการเมือง...


Read More
ทอท. ขอแนะนำเส้นทางการเดินทางไปยังสนามบินดอนเมือง สำหรับช่วงเกิดสถานการณ์บ้านเมืองไม่ปกตินี้

เนื่องจากขณะนี้สถานการณ์บ้านเมืองไม่เป็นปกตินัก ทำให้การเดินทางของผู้โดยสารมายังท่าอากาศยานดอนเมืองในบางครั้งอาจมีปัญหาได้ ดังนั้น เพื่อให้สามารถเดินทางมาถึงท่าอากาศยานได้ทันเวลา เราจึงอยากให้ข้อแนะนำ ดังนี้ 1. เผื่อเวลาการเดินทางสัก...


Read More
AOT. Introduce passengers to Suvarnabhumi Airport and Don Mueang Airport for traffic congestion on December 9, 2013

Due to the situation and traffic congestion in many areas of Bangkok today, December 9, 2013. Passengers who have flights at Suvarnabhumi Airport and Don Mueang International Airport should prepare plenty of time getting to the airport. For...


Read More
Opening AOT Free WiFi by TrueMove H at Chiang Mai International Airport and Don Mueang International Airport

AOT and TRUE together open service "AOT Free WiFi by TrueMove H" by giving free hi-speed WiFi 10Mbps. First launch this new service at Chiang Mai International Airport and Don Mueang International...


Read More
การให้บริการผู้โดยสารผ่าน-เปลี่ยนเครื่อง (Transit-Transfer) ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.56 ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) จะให้บริการผู้โดยสารผ่าน/ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง (Transit/Transfer) เพื่อเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้โดยสาร โดยจัดพื้นที่บริการไว้ที่ชั้น 2 ส่วนผู้โดยสารขาเข้า ระหว่าง Pier 2 และ...


Read More
ท่าอากาศยานดอนเมือง นำระบบควบคุมการเข้า – ออก ยานพาหนะอัตโนมัติให้บริการที่ท่าอากาศยาน

ท่าอากาศยานดอนเมือง ได้มีการนำระบบควบคุมการเข้า - ออกยานพาหนะอัตโนมัติมาใช้เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดยปัจจุบันได้ทำการติดตั้งเครื่องที่บริเวณอาคารจอดรถ 7 ชั้น อาคารจอดรถระยะยาว และที่จอดรถในอาคารสำนักงานท่าอากาศยานดอนเมือง   บัตรจอดรถยนต์...


Read More