พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ : Donmueang Airport

พิพิธภัณฑ์กองทัพบกเฉลิมพระเกียรติ

ตั้งอยู่ในกองบัญชาการกองทัพบก (The Royal Thai Army headquarters) ถนนราชดำเนินนอก  เป็นอาคารเก่าสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2542 สมัยรัชกาลที่ 5 ภายในจัดแสดงวิวัฒนาการของกองทัพไทย มีห้องธงและเครื่องมือเครื่องใช้ทางทหาร (Flag and Military Equipment room)  ห้องอาวุธ (Weapon room) ห้องเครื่องแบบเครื่องหมายทหาร (Uniform and Military Insignia room) และห้องจำลองเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ทหาร(Army History room) เปิดวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ปิดวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ไม่เสียค่าเข้าชม สอบถามรายละเอียดโทร.0 2297 7380, 0 2297 8121 โทรสาร 0 2280 2320  http://library.rta.mi.th/MUSEUM/index.htm กรุณาติดต่อล่วงหน้าก่อนเข้าชม ( เรียน เจ้ากรมยุทธการทหารบก อย่างน้อย  1 สัปดาห์)

 

 


 

 

 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :   

Booking the best and beautiful hotels in  Bangkok
  Book Hotels now.


Tags : : Donmueang Airport

  • Kaeng Song Khon three wave...
     Kaeng Song Khon three wave           Kaeng Two is located at Ban Pong Pao, Tambon Ngam Ngam, Pho ...
  • Krua Rim Khuean (Chai Nat)...
     Krua Rim Khuean (Chai Nat)  Out of the two key measures of this Nat is located. "Chao Phraya Dam," which is the c...
  • Prasat Pueai Noi...
      Prasat Pueai Noi is the largest Khmer sanctuary in the upper Northeast which the compound comprises of 3 brick buildings built on th...
  • Hotels in World