ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น) : Donmueang Airport

ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร(ไทย-ญี่ปุ่น)

เป็นศูนย์ส่งเสริมกีฬา บริการฝึกสอนกีฬาไทย กีฬาสากล ศิลปะการป้องกันตัว แอโรบิคด๊านซ์ ฯลฯ กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมชุมชน เช่น นาฏศิลป์ ศิลปะ การอบรมอาชีพ เป็นต้น


 


 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :   

 

Booking the best and beautiful hotels in  Bangkok
  Book Hotels now.


Tags : : Donmueang Airport