สปัน แกลเลอรี่ : Donmueang Airport

สปัน แกลเลอรี่

แกลเลอรีของคุณสปัน เธียรประสิทธิ์ ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนนานาชาติ ชาร์เตอร์ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 เป็นสถานที่รวบรวมผลงานศิลปหัตถกรรมด้านเครื่องแต่งกายของชาวไทยตั้งแต่ สมัยทวารวดี ศรีวิชัย ลพบุรี เรื่อยมา จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 1 การแต่งกายชุดไทยประจำชาติ เช่น ชุดไทยอัมรินทร์ ชุดไทยเรือนต้น ชุดไทยจิตรลดา ฯลฯ  และการแต่งกายของสตรีชาติตะวันตก เริ่มจากสมัยอียิปต์ กรีก โรมัน รวมทั้งการแต่งกายในอดีตของประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป เช่น ฝรั่งเศส สเปน อิตาลี  นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์ ยังจัดแสดงชุดแต่งงานในอดีตของบุคคลที่มีชื่อเสียง และญาติพี่น้องคุณสปัน รวมไปถึงการจัดแสดงผลงานการปั้นของจิ๋ว โดยฝีมือคุณสปัน  ซึ่งเป็นการจำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณีและวัฒนธรรมของชาวไทยที่สืบทอดกันมาช้านาน เช่น ประเพณีการแต่งงาน ที่มีการจำลองตั้งแต่พิธีการหมั้นหมายไปจนถึงการเตรียมห้องหอ การจำลองเทศกาลงานประเพณีของไทย การจำลองวรรณคดีไทยที่ถูกนำมาเป็นบทละครและการแสดงต่าง ๆ ในปัจจุบัน เช่น รามเกียรติ์ ลิลิตพระลอ เงาะป่า และการละเล่นของเด็กไทยที่ปัจจุบันหาดูได้ยาก สปันแกลเลอรีนับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่นอกจากจะให้ความเพลิดเพลินแล้ว ยังเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาวไทยที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์  พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น. อัตราค่าเข้าชม ท่านละ 20 บาท (วันพุธ เข้าชมฟรี) มาเป็นหมู่คณะควรติดต่อล่วงหน้า สอบถามเพิ่มเติมโทร 0 2726 8283-4 โทรสาร 0 2726 8475 หรือ www.charter.ac.th


 


 

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก :   

 

Booking the best and beautiful hotels in  Bangkok
  Book Hotels now.


Tags : : Donmueang Airport

  • AVATAR: Discover Pandora ...
    AVATAR: Discover Pandora is a new, interactive exhibition inspired by the extraordinary creatures, breathtaking environments and inspiration...
  • ตลาดกลางคืน สะพานพุทธ : Donmueang Airport...
    ตลาดสะพานพุทธ อยู่บริเวณรอบ ๆ ตัวสะพานพุทธไปจนถึงสะพานพระปกเกล้า (สะพานตั้งเคียงคู่กัน) ฝั่งพระนคร เป็นตลาดนัดของนักช็อป สินค้าส่วนใหญ่เป็นเ...
  • ตลาดกลางคืน หน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง : Donmueang A...
    ตั้งอยู่ที่ถนนรามคำแหง ช่วงหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงจนถึงเดอะมอลล์ รามคำแหง แหล่งขายสินค้าแฟชั่น ราคาถูก อาทิ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่อง...
  • bangkok