ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง มีที่จอดรถอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ด้วยกัน

駐車場

 

ドンムアン空港の駐車場は4ビルがあります。地下駐車場、7階建て駐車場、3階建て駐車場、5階建て駐車場、詳しく情報は下のメッセージを読んでください。

     
     

ドンムアン空港の駐車場 は4ビルがあります。

1.地下駐車場。ターミナル1の地下にあります。

2.7階建てビルの駐車場。ターミナル2のと繋がっていますので、駐車場からターミナル2まで直接歩けます。

3.国内線ビルの駐車場。元国内ターミナルにある3階建てビルの駐車場です。

4.5階建てビル駐車場。この駐車場はターミナルから遠いです。駐車場からターミナルまで空港のシャトルバスに乗れます。

ドンムアン空港の駐車券 2つの種類があります。

 1. 月極駐車場を利用しているメンバーシップ、年会費メンバーシップ、ドンムアン空港の係員の通行証、局員の通行証、または航空の係員、空港での事業化など。
 2. 一般の駐車券(時間貸し)次の時間の経過時間は1時間の料金となります。または以降24時間毎の上限は翌日の1時間となります。

 

 

 

 Update at  2014

駐車サービスカウンターは7階建て駐車場の3階のエレベターの隣にあります。

サービスの手順

 • 入場ゲート ある窓口で係員は駐車券をお客様に配ります。
 • 出場ゲートに 駐車券を係員に出してください。係員は駐車料金を計算してそこで駐車料金を払うことができます。

ご注意

1.駐車場を入場する前にスピードを落としてください。(時速10キロ)

2.右側に車を移動して、入場ゲートに駐車券発行機のボタンを押して、駐車券を取ります。またはメンバーカードを持っている方は機械にカードをタッチしてください。

3.入場する前、ゲートが完全に開けるまでお待ちください。また、前側に他の方の車が駐車場に入ろうとすれば、ゲートが完全に閉まるまでお待ちして、駐車券発機行のボタンを押してください。

 

 • ต้นคริสต์มาสภูเรือ...
     ต้นคริสต์มาสภูเรือ 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว! กับ “ทุ่งคริสต์มาสสีแดงสดสุดอลังการ” เพราะเมื่อลมเย็นๆส่งสัญญาณมาแล้วว่าอีกไม่ก...
 • Kongkhong市場(プラナコーン区アユタヤ)...
    Kongkhong市場(プラナコーン区アユタヤ)           限りドラムが集会を破ったとして。ベンダーへの前身は、ダンスは行列のために行ってきました明るく直面しています。猫背市場EAA十時における...
 • Wat Trai Mit : Donmueang Airport...
  This Buddhist temple near Bangkok Chinatown is best known for only one thing: The Golden Buddha. The story goes that in 1931 there was a resto...