พื้นที่ทำกิจกรรมสำหรับเด็ก

Play Ground 
Domestic (Departure) FL3 
00:00 - 23:59 น.

จุดบริการสนามเด็กเล่น สำหรับเด็กเล็ก

Play Ground 
International (Departure) FL3 
00:00 - 23:59 น.