ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง มีที่จอดรถอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ด้วยกัน

Парковка

 

Как добраться / Парковка

В аэропорту Дон Мыанг имеется 4 парковочных места: подземное парковочное место, 7-этажное парковочное здание, 3-этажное парковочное здание и 5-этажное парковочное здание.

     
     

В аэропорту Дон Мыанг 4 места для парковки

1. Подземное парковочное место: на подземном этаже ЗданиеТерминала
2. 7-этажное парковочное здание: присоединено к Зданию Терминала 2. Это 7-этажное здание для парковки, и на крыше его открытая парковочная площадка.
3. 3-этажное парковочное здание: в старом Здании Терминала Внутренних рейсов.
4. 5-этажное парковочное здание: оно расположено рядом с грузами и очень далеко от Здания Терминала. Рекомендуется взять автобус для перевозки между этим зданием и зданием терминала.


Карта стоянок

Два типа парковочных карт

1. Ежемесячная членская карточка и годовая членская карточка : для персонала аэропорта, персонала авиакомпании и владельца аэропорта

2. Ежедневная карта автостоянки: для пассажиров и других лиц, пользующихся услугами аэропорта. Превышение часа считается часом. После 24 часа начинается считаться 25-й час как 1-й час нового дня.

 

 

 Update at  2014

Стойка услуги паркинга  доступна  рядом с лифтом на 3-м этаже 7-этажного парковочного здания.

Как пользоваться автостоянкой

Для парковки  Персонал предоставит вам карту автостоянки на стойке парковки

Для выезда  Пожалуйста, верните карту автостоянки и оплатите парковочную плату.

 

Предложения

 1. Уменьшите скорость до входа в здание автостоянки (не более 10 км / час)
 2. Держите правой стороны  и остановитесь у билетной машины. Нажмите кнопку для парковки карты или прикоснитесь  карточкой участника к билетной машине.
 3. Двигайтесь в зону парковки, когда барьер полностью поднимется. Если вы следуете за другим автомобилем, подождите, пока барьер полностью закроется и делайте ваш поворот

 

 • ต้นคริสต์มาสภูเรือ...
     ต้นคริสต์มาสภูเรือ 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว! กับ “ทุ่งคริสต์มาสสีแดงสดสุดอลังการ” เพราะเมื่อลมเย็นๆส่งสัญญาณมาแล้วว่าอีกไม่ก...
 • Kongkhong рынка (Аюттхая)...
    Kongkhong рынка (Аюттхая)           Пока барабаны бить общины. Предтечи поставщикам сталкиваются ярче ...
 • Wat Trai Mit : Donmueang Airport...
  This Buddhist temple near Bangkok Chinatown is best known for only one thing: The Golden Buddha. The story goes that in 1931 there was a resto...