ตารางการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาเข้า

Flight No. Time Start / End Airline Origin Terminal Days
XJ 809 02:35 Start 10 January 2017
End 28 March 2017
Thai Airasia X
Ordos Ejin Horo Airport N/A Tu