ตารางการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาเข้า

Flight No. Time Start / End Airline Origin Terminal Days
FD 541 15:35 Start 25 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Changsha/Huang Hua N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3202 15:10 Start 27 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 523 09:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 525 08:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
QZ 256 17:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Indonesia Airasia2pt.
Jakarta/Soekarno-Hatta Int1l N/A M, W, F, Su
SL 753 07:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Phuket Intl. N/A Tu, Th, Su
FD 3211 16:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3226 07:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3036 07:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3521 16:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Buri Ram N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3567 09:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Roi Et N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3569 21:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Roi Et N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3555 10:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nan N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3557 17:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nan N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3543 13:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Loei N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3549 18:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Loei N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3371 10:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3373 20:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3397 18:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nakhon Phanom N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3399 11:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nakhon Phanom N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3438 09:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3440 19:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3442 15:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3444 11:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3446 17:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3448 14:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3426 22:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3428 23:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3430 00:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3432 18:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3434 16:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3436 13:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3214 10:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3218 14:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3222 21:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3224 17:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3228 09:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3111 20:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3113 23:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3115 19:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3117 10:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3103 09:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3105 13:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3107 15:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3109 17:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3016 00:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3032 14:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3030 13:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3034 23:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3092 14:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8719 17:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8723 19:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8727 22:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8401 08:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phitsanulok N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8407 15:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phitsanulok N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8415 21:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phitsanulok N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8117 12:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Tak/Mae Sot N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8125 16:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Tak/Mae Sot N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8127 19:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Tak/Mae Sot N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8507 13:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Lampang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8511 15:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Lampang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8003 12:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phrae N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 615 17:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Siem Reap/Angkor N/A M, Tu, W, Sa, Su
FD 154 03:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chennai Intl./Meenambakkam N/A M, Tu, Th, F, Sa
FD 138 04:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Bangalore N/A M, Tu, W, F, Sa
FD 533 01:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Guangzhou/Baiyun N/A M, Tu, Th, Sa
FD 531 01:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Guangzhou/Baiyun N/A W, F, Su
FD 567 15:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Hangzhou/Xiaoshan N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 609 10:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phnom Penh/Pochentong N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 607 18:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phnom Penh/Pochentong N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 645 23:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Hanoi/Noibai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8825 16:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nan N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8827 20:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nan N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7313 09:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ranong N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7319 20:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ranong N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7911 13:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7915 17:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 643 11:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Hanoi/Noibai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7209 09:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 651 11:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Ho Chi MinhSaigon/Tan Son Nhat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7211 12:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3014 23:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3028 21:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3020 09:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3022 19:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3024 01:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3026 16:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3002 10:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3004 14:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3006 16:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3008 18:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3010 20:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3012 22:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3511 09:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Sakon Nakhon/Ban Khai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3351 19:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3353 11:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3355 13:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3357 22:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3251 09:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Khon Kaen N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3255 13:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Khon Kaen N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3257 19:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Khon Kaen N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3259 21:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Khon Kaen N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3204 11:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3206 23:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3208 17:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3210 13:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3307 20:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phitsanulok N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3309 09:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Phitsanulok N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3131 13:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Narathiwat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3183 21:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3185 13:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3187 19:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3189 09:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3232 17:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3234 20:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3236 10:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3240 14:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3242 11:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Trang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3332 18:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3238 13:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3244 16:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Trang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 3246 21:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Trang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XJ 611 04:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airasia X
Kansai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XJ 701 15:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airasia X
Incheon Intl N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XJ 761 10:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airasia X
Shanghai/Pudong N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XJ 556 05:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airasia X
Muscat/Seeb Intl. N/A W, F, Su
XJ 607 00:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airasia X
Tokyo/Narita N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XJ 601 14:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airasia X
Tokyo/Narita N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XJ 709 20:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Airasia X
Incheon Intl N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TZ 297 22:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Scoot Airlines
Kansai Intl. N/A W
AK 1807 20:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Airasia Berhad
Johore Bahru/Sultan Ismail N/A M, W, F, Su
AK 884 14:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Airasia Berhad
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
AK 882 12:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Airasia Berhad
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
AK 880 08:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Airasia Berhad
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
AK 886 17:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Airasia Berhad
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
AK 892 18:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Airasia Berhad
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XT 250 10:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Skystar Airways Co.ltd
Jakarta/Soekarno-Hatta Int1l N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
AK 888 20:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Airasia Berhad
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9807 09:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Khon Kaen N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9119 21:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Roi Et N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9117 15:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Roi Et N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9115 08:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Roi Et N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9609 20:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Buri Ram N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 1031 17:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Luang Prabang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 851 13:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Shantou Swatow/Waisha N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9521 20:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nakhon Phanom N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9515 12:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nakhon Phanom N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9407 16:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Sakon Nakhon/Ban Khai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9411 21:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Sakon Nakhon/Ban Khai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9403 10:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Sakon Nakhon/Ban Khai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9713 20:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Loei N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 171 06:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Cochin Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9709 16:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Loei N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 1041 15:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Vientiane/Wattay N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9705 12:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Loei N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 352 00:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9321 22:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9319 20:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9325 17:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9317 15:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9315 13:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 350 22:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9313 10:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 354 18:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9311 08:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9219 22:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9217 19:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 356 16:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9215 18:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9213 16:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 358 12:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9211 15:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9203 12:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 589 18:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Xian Xi1an/Xianyang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 571 15:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Wuhan/Tianhe N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 573 00:01 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Wuhan/Tianhe N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9201 08:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 402 17:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Penang International N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 761 12:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
MacauMacoaIntl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 763 16:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
MacauMacoaIntl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 765 19:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
MacauMacoaIntl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 767 00:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
MacauMacoaIntl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 597 01:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Shenzhen/Bao1an N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 583 15:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Kunming/Changshui Intl. Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 509 12:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Hong Kong/Chek Lap Kok Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 505 21:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Hong Kong/Chek Lap Kok Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 503 23:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Hong Kong/Chek Lap Kok Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 312 12:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 320 15:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 314 17:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 316 22:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 569 02:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Hangzhou/Xiaoshan N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 557 13:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chongqing/Jiangbei N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7819 22:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 553 22:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chongqing/Jiangbei N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7825 20:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 397 15:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Denpasar Bali Intl./Ngurah Rai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7811 16:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 245 15:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Mandalay Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7805 08:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7809 12:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 258 23:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XW 885 02:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nokscoot
Qingdao/Liuting N/A M, W, Th, Sa
DD 7525 00:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7515 18:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7507 16:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 621 10:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 617 23:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 611 18:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 609 17:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8005 17:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phrae N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 607 14:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 605 12:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 549 07:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 601 09:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 547 08:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 545 21:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 539 16:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 533 11:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 517 19:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 511 14:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 513 17:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 515 18:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 509 14:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 507 12:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 505 11:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
OD 520 11:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Malindo Air
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XW 181 12:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nokscoot
Taipei Intl./Chiang Kai Shek N/A M, W, Th, Su
XW 877 15:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nokscoot
Shenyang/Taoxian N/A M, W, Sa
XW 891 04:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nokscoot
Chongqing/Jiangbei N/A Tu, Th, Su
DD 7513 14:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XW 871 14:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nokscoot
Dalian/Zhou Shuizi N/A Tu, F, Su
FD 254 19:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7503 12:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XW 887 23:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nokscoot
Nanjing/Lukou N/A M, Tu, W, Th, F, Sa
DD 7511 09:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XW 879 00:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nokscoot
Tianjin/Binhai N/A M, W, F, Sa, Su
DD 7411 19:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Trang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
IT 505 18:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Kingfisher Airlines Limited
Taipei Intl./Chiang Kai Shek N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TZ 292 23:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Scoot Airlines
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
Q2 390 00:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
MALDIVIAN AIRLINES
Male Intl. N/A M
Q2 376 00:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
MALDIVIAN AIRLINES
Male Intl. N/A W
Q2 388 00:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
MALDIVIAN AIRLINES
Male Intl. N/A F
FD 3229 21:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TZ 298 08:25 Start 30 October 2016
End 24 March 2017
Scoot Airlines
Singapore/Changi Intl. N/A W, F, Su
OD 522 17:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Malindo Air
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
OD 524 08:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Malindo Air
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 256 14:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7407 13:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Trang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7401 10:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Trang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7619 19:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chumphon/Tabgai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7611 08:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chumphon/Tabgai N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7117 23:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7115 21:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 252 10:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7113 18:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 619 22:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Siem Reap/Angkor N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7107 14:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7109 16:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 611 12:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Siem Reap/Angkor N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7105 12:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 659 23:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Ho Chi MinhSaigon/Tan Son Nhat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7213 18:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7217 19:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 655 19:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Ho Chi MinhSaigon/Tan Son Nhat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7221 22:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7103 09:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8301 08:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8303 09:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8307 11:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8313 15:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8315 16:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8317 20:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A Tu, W, Th, Sa, Su
DD 8319 19:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8325 22:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8327 23:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8333 08:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Mai Intl. N/A Tu, Sa
DD 8715 10:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 3219 22:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ho Chi MinhSaigon/Tan Son Nhat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 3211 11:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Ho Chi MinhSaigon/Tan Son Nhat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 3207 22:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Hanoi/Noibai N/A M, W, F, Su
DD 3203 10:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Hanoi/Noibai N/A M, W, F, Su
DD 4231 09:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 4235 13:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 4239 22:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
QZ 252 20:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Indonesia Airasia2pt.
Jakarta/Soekarno-Hatta Int1l N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
QZ 256 17:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Indonesia Airasia2pt.
Jakarta/Soekarno-Hatta Int1l N/A Tu, Th, Sa
QZ 520 10:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Indonesia Airasia2pt.
Denpasar Bali Intl./Ngurah Rai N/A M, Tu, Th, Sa
QZ 154 12:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Indonesia Airasia2pt.
KUALA NAMU INTERNATIONAL AIRPORT N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
TZ 297 22:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Scoot Airlines
Kansai Intl. N/A F, Su
SL 8045 18:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Nanchang/Changbei N/A Tu, Th, Sa, Su
DD 8717 14:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Chiang Rai International Airport N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 177 09:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Ho Chi MinhSaigon/Tan Son Nhat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 207 21:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 201 13:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
YangonRangoon/Mingaladon N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 119 14:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Jakarta/Soekarno-Hatta Int1l N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 8041 05:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Guangzhou/Baiyun N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 101 13:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 105 21:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Singapore/Changi Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 751 10:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 761 20:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 763 22:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 767 00:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 813 19:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 807 14:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 735 11:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 741 16:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 743 18:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 749 08:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 747 22:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 731 08:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Surat Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 801 09:05 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Krabi N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 803 11:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Krabi N/A W, F, Su
SL 789 17:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 787 15:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 785 14:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 783 12:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Nakhon Si Thammarat N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 725 23:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 729 07:25 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 723 08:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 719 20:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 715 18:35 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 711 16:10 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 707 13:40 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 709 14:30 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 7505 13:20 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phuket Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 703 11:45 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 635 07:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 629 17:55 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 627 15:50 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 625 14:00 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Ubon Ratchathani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XW 887A 03:15 Start 30 October 2016
End 25 March 2017
Nokscoot
Nanjing/Lukou N/A M
TZ 291 14:55 Start 31 October 2016
End 25 March 2017
Scoot Airlines
Tokyo/Narita N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
FD 615 16:40 Start 03 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Siem Reap/Angkor N/A Th
FD 615 18:05 Start 04 November 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Siem Reap/Angkor N/A F
AK 890 08:05 Start 07 November 2016
End 25 March 2017
Airasia Berhad
Kuala Lumpur Intl.Sepang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 521 23:15 Start 16 November 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 519 22:05 Start 16 November 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 619 07:50 Start 16 November 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Udon Thani N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8523 20:10 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Lampang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8819 11:55 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nan N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9815 16:00 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Khon Kaen N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9603 08:35 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Buri Ram N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 9821 23:10 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Khon Kaen N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 8049 00:10 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
CHANGZHOU BENNIU AIRPORT N/A M, W, F, Su
SL 8035 07:15 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Changsha/Huang Hua N/A M, Tu, W, Th, F, Sa
SL 8035 07:20 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Changsha/Huang Hua N/A Su
SL 177 09:00 Start 01 December 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Ho Chi MinhSaigon/Tan Son Nhat N/A M, W, F, Sa, Su
FD 2102 02:05 Start 05 December 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Nanjing/Lukou N/A M, Tu, Th, Sa
FD 121 06:40 Start 15 December 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Kolkata/Netaji Subhas Chandra N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 713 23:05 Start 15 December 2016
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Songkhla/Hatyai Intl. N/A Tu, Th, Su
DD 8505 12:20 Start 16 December 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Lampang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 3133 06:30 Start 17 December 2016
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Yinchuan N/A Su
FD 3420 00:55 Start 23 December 2016
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Chiang Mai Intl. N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 8505 12:20 Start 01 January 2017
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Lampang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
DD 3111 14:35 Start 01 January 2017
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Nanning/Wuxu N/A W, F, Su
SL 8027 03:30 Start 01 January 2017
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Nanjing/Lukou N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 8023 02:10 Start 01 January 2017
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Jinan/Yaoqiang N/A Tu, Th, Sa, Su
SL 737 10:10 Start 02 January 2017
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Surat Thani N/A F
XJ 809 02:35 Start 10 January 2017
End 28 March 2017
Thai Airasia X
Ordos Ejin Horo Airport N/A Tu
E3 824 23:55 Start 12 January 2017
End 24 March 2017
Sabaidee Airways
Nanning/Wuxu N/A W, F, Su
E3 826 00:35 Start 12 January 2017
End 25 March 2017
Sabaidee Airways
Hefei N/A M
E3 826 17:40 Start 12 January 2017
End 25 March 2017
Sabaidee Airways
Hefei N/A Tu, Th, Sa
E3 832 16:00 Start 12 January 2017
End 22 March 2017
Sabaidee Airways
Changsha/Huang Hua N/A W
E3 832 14:30 Start 12 January 2017
End 24 March 2017
Sabaidee Airways
Changsha/Huang Hua N/A F
E3 830 14:50 Start 12 January 2017
End 25 March 2017
Sabaidee Airways
Guiyang/Longdongbao N/A Tu, Sa
E3 834 21:25 Start 12 January 2017
End 25 March 2017
Sabaidee Airways
Nanchang/Changbei N/A Sa
E3 834 17:40 Start 12 January 2017
End 22 March 2017
Sabaidee Airways
Nanchang/Changbei N/A W
E3 834 21:20 Start 13 January 2017
End 20 March 2017
Sabaidee Airways
Nanchang/Changbei N/A M
E3 874 17:40 Start 13 January 2017
End 25 March 2017
Sabaidee Airways
Fuzhou/Changle N/A M
E3 874 11:00 Start 13 January 2017
End 21 March 2017
Sabaidee Airways
Fuzhou/Changle N/A Tu
E3 874 15:50 Start 13 January 2017
End 23 March 2017
Sabaidee Airways
Fuzhou/Changle N/A Th
E3 874 10:55 Start 13 January 2017
End 25 March 2017
Sabaidee Airways
Fuzhou/Changle N/A Sa
E3 844 01:15 Start 13 January 2017
End 21 March 2017
Sabaidee Airways
ท่าอากาศยานดอนเมือง N/A Th
E3 822 11:00 Start 15 January 2017
End 24 March 2017
Sabaidee Airways
Guilin/Lianjiang N/A F
E3 822 14:50 Start 15 January 2017
End 24 March 2017
Sabaidee Airways
Guilin/Lianjiang N/A M, W
K8 8517 20:00 Start 18 January 2017
End 22 March 2017
Kan Nithi Aviation
Chiang Mai Intl. N/A W
FD 413 02:00 Start 21 January 2017
End 25 March 2017
Thai Air Asia Co.2ltd.
Ningbo /Lishe N/A W, F, Su
DD 7521 07:30 Start 31 January 2017
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Phuket Intl. N/A M, W, F, Su
DD 8123 15:05 Start 01 February 2017
End 25 March 2017
Nok Airlines Co.ltd.
Tak/Mae Sot N/A Tu, Th, Sa
E3 7626 20:10 Start 02 February 2017
End 23 February 2017
Sabaidee Airways
ท่าอากาศยานดอนเมือง N/A Th
E3 732 10:55 Start 02 February 2017
End 23 February 2017
Sabaidee Airways
Jinan/Yaoqiang N/A Th
E3 732 20:10 Start 04 February 2017
End 25 February 2017
Sabaidee Airways
Jinan/Yaoqiang N/A Sa
E3 848 20:10 Start 05 February 2017
End 26 February 2017
Sabaidee Airways
Ningbo /Lishe N/A Su
E3 7614 08:10 Start 06 February 2017
End 27 February 2017
Sabaidee Airways
ท่าอากาศยานดอนเมือง N/A M
E3 7616 20:10 Start 06 February 2017
End 27 February 2017
Sabaidee Airways
ท่าอากาศยานดอนเมือง N/A M
E3 7626 03:30 Start 08 February 2017
End 28 February 2017
Sabaidee Airways
ท่าอากาศยานดอนเมือง N/A W
SL 827 20:20 Start 10 February 2017
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Trang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
SL 825 14:10 Start 10 February 2017
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Trang N/A M, Tu, W, Th, F, Sa, Su
XW 181 12:40 Start 18 February 2017
End 25 March 2017
Nokscoot
Taipei Intl./Chiang Kai Shek N/A Sa
SL 765 00:35 Start 05 March 2017
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Phuket Intl. N/A Tu, Th
SL 765 00:40 Start 05 March 2017
End 25 March 2017
Thai Lion Air
Phuket Intl. N/A Su