ตารางการบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง ขาออก

Flight No. Time Start / End Airline Destination Terminal Days
XJ 808 15:35 Start 09 January 2017
End 27 March 2017
Thai Airasia X
Ordos Ejin Horo Airport N/A M