แผนที่ สนามบินดอนเมือง แผนที่ภายในสนามบินดอนเมือง Donmuang Airport Map With in the terminal

แผนที่ภายในอาคารผู้โดยสาร

 

   แผนที่ภายในสนามบินดอนเมือง TERMINAL 2   

 

แผนที่ ดอนเมือง terminal 2

   Terminal 2 : 1FL - Domestic Arrivals / Public Transportations Directory Information

Legend    รถเวียนรับ-ส่ง (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ) สำหรับผู้โดยสาร ให้บริการที่ประตูทางเข้า 6 อาคาร 1

 

 

แผนที่ ดอนเมือง terminal 2

   Terminal 2 : 2FL - Airline Office Directory Information

 

 

แผนที่ ดอนเมือง terminal 2

   Terminal 2 : 3FL - Domestic Departures Directory Information

 

 

แผนที่ ดอนเมือง terminal 2

   Terminal 2 : 4FL - Shops & Restaurants Directory Information

 

 

   ผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ   สถานีตำรวจ   รถแท็กซี่สาธารณะ
   ผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ   สำนักงานสายการบิน   รถโดยสารประจำทาง
   ผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่อง   จุดนัดพบ   รถเวียน
   รับกระเป๋า   ไปรษณีย์   รถโดยสาร Limobus
   ประชาสัมพันธ์   บริการท่องเที่ยว   รถเช่า
   บริการติดตามสัมภาระ   แลกเปลี่ยนเงินตรา/ธนาคาร   สุขา
   ห้องปฐมพยาบาล   เครื่องเอทีเอ็ม   สุขาคนพิการ
   ห้องรับรอง   ร้านค้า   บริการน้ำดื่ม
   ห้องรับรองพระภิกษุ สามเณร   ร้านอาหาร   บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
   ห้องละมาด   อาหารว่างและเครื่องดื่ม   อาคารจอดรถ P2
   ห้องพักแรม   พื้นที่สูบบุหรี่   ประตูทางเข้า

 

 

   แผนที่ภายในสนามบินดอนเมือง TERMINAL 1