แพ็กเกจท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพฯ

 


 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและล่องเรือยามเย็น  


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ตลาดน้ำดำเนินสะดวกและล่องเรือยามเย็น

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัวทั้งไป-กลับสนามบิน
 • ทัวร์ตลาดน้ำดำเนินสะดวก ไม่มีอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 4วัน 3คืน แพ็กเกจกรุงเทพฯ พระบรมมหาราชวังและล่องเรือยามเย็น
 


 

4วัน 3คืน แพ็กเกจกรุงเทพฯ พระบรมมหาราชวังและล่องเรือยามเย็น

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัว ทั้งไปและกลับโดยรถตู้ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โรงแรม-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • ทัวร์ ตลาดน้ำดำเนินสะดวก + โชว์ช้าง + วัฒนธรรมไทย ที่ สามพราน ริเวอร์ไซด์ แบบเต็มวัน อาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ทัวร์ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ทัวร์กรุงเทพฯ โดยไม่ต้อง รับประทานอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารค่ำ
 • ดูโชว์ที่สยามนิรมิต พร้อมรับประทานอาหารค่ำ
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 5วัน 4คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯสุดชิค
 


 

5วัน 4คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯสุดชิค
(ตลาดน้ำ + โชว์ช้าง + วัฒนธรรมไทย +ทัวร์ ที่น่าตื่นตาตื่นใจ +ล่องเรือ รับประทานอาหารค่ำ + สยามนิรมิต)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 4 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัว ทั้งไปและกลับโดยรถตู้ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โรงแรม-ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
 • ทัวร์ชมวังแบบครึ่งวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ล่องแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมรับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ พระบรมมหาราชวัง
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ พระบรมมหาราชวัง

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัวทั้งไป-กลับ (ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ-โรงแรม-ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ)
 • ทัวร์พระบรมมหาราชวัง-วัดวัดพระแก้ว ครึ่งวัน ไม่มีอาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ อยุธยา มรดกโลก
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ อยุธยา มรดกโลก

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัวทั้งไป-กลับ (ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ-โรงแรม-ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ)
 • ทัวร์อยุะยามรดกโลกแบบเต็มวัน อาหารกลางวัน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ซาฟารีเวิลด์
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ซาฟารีเวิลด์

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งแบบส่วนตัวทั้งไป-กลับ (ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ-โรงแรม-ท่าอากาศยานในกรุงเทพฯ)
 • เที่ยวซาฟารีเวิลด์แบบเต็มวัน + อาหารกลางวัน(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 4วัน 3คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ในกรุงเทพฯ
 


 

4วัน 3คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวไลฟ์สไตล์ในกรุงเทพฯ

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 3 คืน
 • ทัวร์พระบรมมหาราชวังครึ่งวัน โดยไม่ต้องรับประทานอาหารกลางวัน(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ตั๋ว เข้าชม มาดาม ทุสโซ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ในกรุงเทพฯ
 • ล่องเรือเจ้าพระยา ริเวอร์ พร้อมรับประทานอาหารค่ำ
 • รถตู้พร้อม คนขับ 8 ชั่วโมง ในกรุงเทพฯ
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ ระหว่างชมพระบรมมหาราชวัง
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้ 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ฟรีและง่ายกับการกลับมา สนามบินสุวรรณภูมิ(SIC)
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ ฟรีและง่ายกับการกลับมา สนามบินสุวรรณภูมิ(SIC)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบินทั้งไป-กลับ แบบใช้รถร่วมกับผู้อื่น (สนามบินสุวรรณภูมิ-โรงแรม-สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ทัวร์ชมเมือง-วัด ในวันที่สองของการเดินทาง (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯคอมโบ ทางบกและทางน้ำ(พร้อมอาหารกลางวัน)
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯคอมโบ ทางบกและทางน้ำ(พร้อมอาหารกลางวัน)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบินทั้งไป-กลับ (สนามบินสุวรรณภูมิ-โรงแรม-สนามบินสุวรรณภูมิ)
 • ตลาดน้ำดำเนินสะดวก (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • ฟาร์มจระเข้สามพราน (ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • โชว์ศิลปะวัฒนธรรมไทยที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ (โรสกาเด้น)(ใช้บริการทัวร์ร่วมกับผู้อื่น)
 • อาหารกลางวัน 1 มื้อ ที่ร้านอาหารท้องถิ่น
 • ไกด์ทัวร์ภาษาอังกฤษ
 • อนุญาตให้เพิ่มจำนวนคืนเข้าพักได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
 


 

3วัน 2คืน แพ็กเกจท่องเที่ยวกรุงเทพฯ
(โรงแรม + รถรับส่งสนามบินสุวรรณภูมิ + การ์ตูน Amazone กับ ตโยต้า คัมรี่)

รายละเอียดแพกเกจ

 • ห้องพักโรงแรม 2 คืน
 • บริการรถรับ-ส่งสนามบินทั้งไป-กลับ (ส่วนตัว)
 • บัตรผ่านการ์ตูนเน็ตเวิร์ก อเมซอล(สำหรับชาวต่างชาติ)1 วัน
 • การ์ตูนเน็ตเวิร์ก อเมซอล เดินทางโดยโตโยต้า คัมรี่(โรงแรม-การ์ตูนเน็ตเวิร์ก-โรงแรม )

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 
 

 

    

 

 • One Day Trip เที่ยวปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟ @บุรีรัมย์...
   One Day Trip เที่ยวปราสาทหินถิ่นภูเขาไฟ @บุรีรัมย์ ‘เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม’    บุรีรัมย์ ด...
 • The Escape Hunt : สนามบินดอนเมือง...
  The Escape Hunt เกมส์ตื่นเต้นท้าทายรูปแบบใหม่ที่ได้รับการแนะนำว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ที่น่าสนใจอันดับ 1 จาก Trip Advisor ให้ผู้เ...
 • ปราสาทเปือยน้อย...
    ถึงแม้จะเป็นปราสาทหินที่มีขนาดไม่ใหญ่เท่ากับปราสาทหินพิมายหรืออีกหลายแห่งที่พบทางอีสานตอนใต้แต่ก็นับเป็นปราสาทเขมรที่สมบูรณ์มากแห่งห...