อัตราค่าบริการโทรข้ามประเทศ

  • AVATAR: Discover Pandora...
    ไปท่องดาวแพนดอร่า ไปค่ะ ไปท่องดาวแพนดอร่า แบบชาว Avatar กัน! ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับการเนรมิตภาพฝันของหนุ่มสาวในภาพยนตร์เรื่องอวาตา...
  • ร้านโชคอำนวย (พิษณุโลก)...
       ร้านโชคอำนวย (พิษณุโลก) นอกจากก๋วยเตี๋ยวห้อยขาแล้ว สำหรับคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวแล้ว ขอแถมก๋วยเตี๋ยวรสเด็ด ที่ “ร้านโชคอำ...
  • วัดเบญจมบพิตร : สนามบินดอนเมือง...
    ตั้งอยู่ที่ถนนศรีอยุธยาเขตดุสิต เป็นวัดที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสถาปนาขึ้น โดยมีสมเด็จพระบรมวงศ์เธอกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์...