ขั้นตอนขาออกระหว่างประเทศ

ขั้นตอนขาออกระหว่างประเทศ

 


ตรวจบัตรโดยสารตรวจหนังสือเดินทางและผ่านจุดตรวจค้นรอขึ้นเครื่อง

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจบัตรโดยสาร


 สำหรับผู้โดยสารที่มีความประสงค์ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat Refund) สามารถติดต่อจุดตรวจศุลกากรเพื่อคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม และพิธีศุลกากร (Customs Inspection for Vat Refund) ได้ก่อนดำเนินการตรวจบัตรโดยสาร บริเวณประตู 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาออกอาคาร 1 (รายละเอียดเพิ่มเติม บริการภาษีมูลค่าเพิ่ม)

 

เอกสารที่ต้องแสดง บัตรโดยสาร, หนังสือเดินทาง, บัตรขาออก (ตม.6)

 

 

          ขั้นตอน1: ผู้โดยสารตรวจบัตรโดยสารที่เคาน์เตอร์เช็คอิน สามารถตรวจสอบหมายเลขเคาน์เตอร์เช็คอินได้ที่ บอร์ดแสดงสถานะเที่ยวบินผู้โดยสารขาออก (Departure Flight Board) หรือ สามารถตรวจสอบสถานะเที่ยวบินผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่

 

 

TIPS

 ผู้โดยสารสามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Airport True Free WiFi) ได้ฟรีภายในสนามบิน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

ขั้นตอน2: ตรวจหนังสือเดินทางและผ่านจุดตรวจค้นภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3
 

 

 ขั้นตอนตรวจสอบความปลอดภัย

 แสดงเอกสารการเดินทาง
 แยกสิ่งของสัมภาระ, ของเหลว, คอมพิวเตอร์ เพื่อผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์
 เดินผ่านเครื่องตรวจวัตถุโลหะ (Walk Through)
 ตรวจร่างกายผ่านเครื่องตรวจ (Hand Scanner)

ศึกษาข้อมูลรายละเอียดด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

ขั้นตอน3: รอขึ้นเครื่อง ณ ห้องพักรอผู้โดยสารที่อาคารเทียบเครื่องบินตามที่ระบุในตั๋วที่นั่งของท่าน 

TIPS

 สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการหาที่พักที่ราคาพิเศษ สามารถค้นหาโรงแรมที่ต้องการได้ที่นี่ คลิกที่นี่
 ภายในอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ มีร้านอาหาร ร้านค้าปลอดภาษีและร้านค้าต่างๆ ให้บริการมากมาย สามารถดูรายชื่อและสถานที่ตั้งได้ คลิกที่นี่
 สำหรับผู้ที่ต้องการเช่ารถ เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง สามารถวางแผนล่วงหน้าโดยการตรวจสอบราคาและจองรถเช่าออนไลน์ได้ง่ายๆ คลิกที่นี่

 

กรณีต้องการข้อมูลใดๆ เพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง ซึ่งมีให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสาร โทร. 0-2535-1253 หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

AOT Application แอพพลิเคชั่นที่ทำให้คุณไม่พลาดสำหรับทุกการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเที่ยวบินขาเข้า หรือ ขาออก สามารถตรวจสอบและเช็คเที่ยวบินได้ตลอดเวลา ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ คลิกที่นี่