บริการรับจอดรถยนต์

บริการรับจอดรถยนต์

ด้วยการจราจรที่เร่งรีบ รวมถึงที่จอดรถก็หายาก บริการรับจอดรถจึงเป็นอีกทางเลือกนึงสำหรับผู้โดยสารในการใช้บริการ ติดต่อสอบถามสำนักงานที่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1

โทร. 063-902-2830-1


 

พื้นที่ให้บริการ

> อาคาร 1 ชั้น 1 (ขาเข้า)
> อาคาร 1 ชั้น 3 (ขาออก)
> อาคาร 2 ชั้น 3 (ประตู 15)

อัตราค่าบริการ
ไม่เกิน 4 ชม. :  150 บาท
4 ชม. ไม่เกิน 7 : 200 บาท
7 ชม. ไม่เกิน 24 : 350 บาท

วันที่ 2 เป็นต้นไป ค่าบริการเหมาจ่าย 250/วัน