ที่นั่งพักและห้องรับรองสำหรับพระภิกษุสามเณร

ที่นั่งพักและห้องรับรองสำหรับพระภิกษุสามเณร

สถานที่พักรอเดินทางของพระสงฆ์และสามเณร นอกจากนี้ยังเป็นที่ประกอบศาสนกิจที่จำเป็นของสงฆ์ รวมถึงสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น เจริญสมาธิและภาวนา อยู่ที่บริเวณอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 ชั้น 3 ตรงทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 และ อาคาร 2

 

 

พื้นที่นั่งพักสำหรับพระสงฆ์สามเณร บริเวณอาคารผู้โดยสารด้านนอก

 

พื้นที่นั่งพักสำหรับพระสงฆ์สามเณร บริเวณอาคารผู้โดยสารด้านใน

  • ต้นคริสต์มาสภูเรือ...
       ต้นคริสต์มาสภูเรือ 1 ปีมีแค่ครั้งเดียว! กับ “ทุ่งคริสต์มาสสีแดงสดสุดอลังการ” เพราะเมื่อลมเย็นๆส่งสัญญาณมาแล้วว่าอีกไม่ก...
  • การแสดงคาลิปโซ่ : สนามบินดอนเมือง...
        การแสดงคาลิปโซ่ ตั้งอยู่ในบริเวณเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ถนนเจริญกรุง เป็นโรงมหรสพที่บรรจุไว้ด้วยการแสดง การละเล่น เต้น...
  • พิพิธภัณฑ์ปราสาท : สนามบินดอนเมือง...
      ตั้งอยู่เลขที่ 9 ซอยกรุงเทพกรีฑา 4 A ซึ่งตัดแยกจากถนนศรีนครินทร์ เป็นสถานที่เก็บรวบรวมสิ่งของตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงสมัยรั...