มิราเคิล โคเวิร์คกิ้ง สเปซ

มิราเคิล โคเวิร์คกิ้ง สเปซ

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการพื้นที่ทำงาน พบปะ หรือประชุมแบบเป็นส่วนตัวภายในท่าอากาศยานดอนเมือง พร้อมบุฟเฟ่ต์และเครื่องดื่ม โดยอาหาารจะมีการผลัดเปลี่ยนตลอด 3 มื้อ 

ที่ตั้ง: อาคารผู้โดยสารอาคาร2 ชั้น4 ท่าอากาศยานดอนเมือง ฝั่ง South
ราคา: 280 บาท / ท่าน / 2 ชั่วโมง

 

 

ไลน์อาหารและเมนูต่างๆ