บริการเครือข่ายโทรศัพท์

บริการเครือข่ายโทรศัพท์

สำหรับผู้โดยสารที่ต้องการชำระค่าบริการโทรศัพท์ หรือนักท่องเที่ยวที่ต้องการซื้อซิม และบริการอื่นๆ ท่าอากาศยานดอนเมืองมีเครือข่ายโทรศัพท์ให้บิรการครบทั้ง 3 เครือข่าย บริเวณชั้น1 อาคารผู้โดยสารอาคาร2 ฝั่งเหนือ ระหว่างทางเดินเชื่อมกับอาคารผู้โดยสารอาคาร1

 

TRUE MOVE