รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus Express สนามบินดอนเมือง

รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus Express

รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus Express

รถบัสปรับอากาศ Limo Bus ขนาด 33 ที่นั่ง พร้อมบริการ Wifi ฟรีบนรถ ค่าโดยสาร 150 บาท ตลอดสาย

ให้บริการวิ่งใน 2 เส้นทาง คือ

     -   ท่าอากาศยานดอนเมือง – เพลินจิต – สวนลุมพินี
     -   ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร

ทั้งนี้ รถบัสจะวิ่งให้บริการในลักษณะวิ่งสวนทางกัน ซึ่งรถบัสที่จอดที่ท่าอากาศยาน จะจอดบริเวณประตู 6 ชานชาลาขาเข้า อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

รถเที่ยวแรกจะออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 10.00 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 01.00 น. จะออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ทุกๆ 30 นาที และจะออกจากถนนข้าวสารทุกๆ 1 ชม.

สอบถามรายละเอียด Call Center 09-9191-8800

 

 

รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus Express (อาคารผู้โดยสาร 2)

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร2 สามารถใช้บริการได้บริเวณชั้น1 โถงผู้โดยสารขาเข้าประตูทางออก 14

สอบถามรายละเอียด Call Center 09-9191-8800