Taxi | รถแท็กซี่

รถแท็กซี่


 

แท็กซี่  รถแท็กซี่สาธารณะให้บริการผู้โดยสารบริเวณชานชาลาขาเข้า ชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1
 


 

แท็กซี่ (อาคารผู้โดยสาร2)  รถแท็กซี่สาธารณะให้บริการผู้โดยสารบริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ 7 ชั้น เชื่อมกับโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ

 


การใช้ระบบบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้นำระบบบริหารจัดการคิวรถ Taxi  มาให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งจัดเก้าอี้นั่งให้ผู้โดยสารนั่งพักรอก่อนใช้บริการ Taxi  นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งโทรทัศน์แพร่ภาพบันเทิงและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากขึ้น สำหรับผู้พิการและพระภิกษุ ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดระบบคิวพิเศษแยกออกจากคิวปกติและจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการพิเศษบริเวณเคาน์เตอร์บริการ Taxi หมายเลข 6 ด้วย ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองยังติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมจอแสดงภาพบริเวณจุดรอคิวใช้บริการรถแท๊กซี่ไปยังชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 เมื่อผู้โดยสารเดินออกจากสายพานรับกระเป๋าแล้วผู้โดยสารสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรอคิวใช้บริการรถแท๊กซี่ หรือจะใช้ระบบการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดเตรียมไว้ให้ 
 

  • ทะเลบัวแดง...
    ทะเลบัวแดง "แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทะเลสาบที่แปลกที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกจาก CNN เป็นรองแค่ทะเลสาบแมงกะพรุน ประเทศฟิ...
  • ปลาครัวท่าน้ำอ้อย (นครสวรรค์)...
       ปลาครัวท่าน้ำอ้อย  (นครสวรรค์) ขอพามาแวะชิมรสชาติสดๆ หวานๆ ของปลาแม่น้ำหลายพันธุ์ เพื่อไม่ให้เสียชื่อดินแดนปากแม่น้ำ ...
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : สนามบินดอนเมือง...
    เดิมสถานที่นี้เป็นวังหน้าของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับวังหลวง มีพระที่นั่งที่สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมก...