รถบัสฟรีสนามบินดอนเมือง

รถเวียนรับ - ส่ง ภายในท่าอากาศยาน

รถเวียน (Shuttle Bus)

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่จอดรถในบริเวณต่างๆ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถใช้บริการรถเวียนรับส่งภายในได้ที่จุดต่างๆ โดยรถจะออกทุกๆ 15 นาที มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คัน

• อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ประตู 5
• อาคารผู้โดยสารอาคาร 2
• อาคารจอดรถ 7 ชั้น
• อาคารจอดรถภายในประเทศหลังเก่า
• อาคารคลังสินค้า 1-4
• อาคารคลังสินค้า 5 ชั้น
• อาคารจอดรถระยะยาว

 

  • ทะเลบัวแดง...
    ทะเลบัวแดง "แหล่งท่องเที่ยวสุดอันซีนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นทะเลสาบที่แปลกที่สุดเป็นอันดับ 2 ของโลกจาก CNN เป็นรองแค่ทะเลสาบแมงกะพรุน ประเทศฟิ...
  • ปลาครัวท่าน้ำอ้อย (นครสวรรค์)...
       ปลาครัวท่าน้ำอ้อย  (นครสวรรค์) ขอพามาแวะชิมรสชาติสดๆ หวานๆ ของปลาแม่น้ำหลายพันธุ์ เพื่อไม่ให้เสียชื่อดินแดนปากแม่น้ำ ...
  • พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร : สนามบินดอนเมือง...
    เดิมสถานที่นี้เป็นวังหน้าของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาทที่โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นพร้อมกับวังหลวง มีพระที่นั่งที่สำคัญ ได้แก่ พระที่นั่งศิวโมก...