บริการรถสาธารณะ

 

รถประจำทางทั่วไปและรถประจำทางปรับอากาศ

     สาย 29                   -  ดอนเมือง หลักสี่ หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ สามย่าน หัวลำโพง
     สาย ปอ.29              -  ดอนเมือง หลักสี่ หมอชิต อนุสาวรีย์ชัยฯ สามย่าน หัวลำโพง
     สาย 510                 -  ดอนเมือง หลักสี่ หมอชิต สะพานควาย อนุสาวรีย์ชัยฯ
     สาย 555                 -  ดอนเมือง หลักสี่ หอวัง ดินแดง พระราม 9 สุวรรณภูมิ
     สาย 59                   -  ดอนเมือง บางเขน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เซ็นทรัลลาดพร้าว จตุจักร  สะพานควาย
                                      อนุสาวรีย์ชัยฯ ราชดำเนิน สนามหลวง (ถนนข้าวสาร)
     สาย 554                 -  ดอนเมือง หลักสี่ รามอินทรา สุวรรณภูมิ
     สาย 187                 -  ดอนเมือง ดินแดง ราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยฯ เจริญกรุง ท่าน้ำสี่พระยา
     สาย 538                 -  ดอนเมือง ดินแดง อนุสาวรีย์ชัยฯ โรงพยาบาลรามา
     สาย 504                 -  ดอนเมือง ดินแดง ประตูน้ำ สีลม สะพานกรุงเทพฯ


รถบัสโดยสาร A1

จอดให้บริการภายในท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณชานชาลาขาเข้า ชั้น1 ประตู 6 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1

 

 
รถบัสโดยสาร A1 (อาคารผู้โดยสาร 2)

จอดให้บริการภายในท่าอากาศยานดอนเมือง บริเวณชานชาลาขาเข้าชั้น 1 ประตู12 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร2)

 

 

รถบัสรับส่ง ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ

จอดรอให้บริการเฉพาะผู้โดยสารเปลี่ยนถ่ายสายการบินระหว่าง ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชานชาลาขาเข้า ชั้น1 ประตู 5 อาคารผู้โดยสาร อาคาร1 
โดยไม่คิดค่าโดยสาร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการจะต้องแสดงบัตรขึ้นอากาศยาน (Boarding Pass) ให้เจ้าหน้าที่ควบคุมรถก่อนใช้บริการนี้

 

รถบัสรับส่ง ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ (อาคารผู้โดยสาร 2)

จอดรอให้บริการสำหรับผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชานชาลาขาเข้าชั้น 1 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (อาคาร2) ทางออก 14 โดยไม่คิดค่าโดยสาร ทั้งนี้ผู้ใช้บริการต้องแสดงตั๋วโดยสาร (Booking) ให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมรถก่อนใช้บริการนี้

 

 

 

รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus Express

รถบัสปรับอากาศ Limo Bus ขนาด 33 ที่นั่ง พร้อมบริการ Wifi ฟรีบนรถ ค่าโดยสาร 150 บาท ตลอดสาย

ให้บริการวิ่งใน 2 เส้นทาง คือ

     -   ท่าอากาศยานดอนเมือง – เพลินจิต – สวนลุมพินี
     -   ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร

ทั้งนี้ รถบัสจะวิ่งให้บริการในลักษณะวิ่งสวนทางกัน ซึ่งรถบัสที่จอดที่ท่าอากาศยาน จะจอดบริเวณประตู 6-8 ชานชาลาขาเข้า อาคาร 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

รถเที่ยวแรกจะออกจาก ท่าอากาศยานดอนเมือง เวลา 09.30 น. และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 24.00 น. จะอออกจากท่าอากาศยานดอนเมือง ทุกๆ 30 นาที

รถเที่ยวแรกจะออกจากสวนลุมพินี และถนนข้าวสาร เวลา 04.00 น.และเที่ยวสุดท้ายออกเวลา 20.30 น. จะวิ่งออกจากสวนลุมพินี และถนนข้าวสาร ออกทุกๆ 1 ชม.

สอบถามรายละเอียด Call Center 09-9191-8800

 

 

รถบัสปรับอากาศ Airport LimoBus Express (อาคารผู้โดยสาร 2)

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร2 สามารถใช้บริการได้บริเวณชั้น1 โถงผู้โดยสารขาเข้าประตูทางออก 14

สอบถามรายละเอียด Call Center 09-9191-8800

 

 

รถไฟ
สถานีรถไฟดอนเมือง ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินดอนเมือง 500 เมตร ผู้โดยสารสามารถใช้สะพานลอยเชื่อมต่อจาก ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 เพื่อข้ามไปยังสถานีรถไฟดอนเมืองได้ ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถดูรายละเอียดการเดินทางได้ที่ www.railway.co.th หรือ www.thairailticket.com ตลอด 24 ชม.
หมายเหตุ: โปรดตรวจสอบกำหนดเวลาจากสถานีอีกครั้งก่อนเดินทาง หรือ สอบถามการเดินทางโทร 1690 (24 ชม.)
 

 

รถเวียน (Shuttle Bus)

ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการที่จอดรถในบริเวณต่างๆ ภายในท่าอากาศยานดอนเมือง สามารถใช้บริการรถเวียนรับส่งภายในได้ที่จุดต่างๆ โดยรถจะออกทุกๆ 15 นาที มีจำนวนทั้งสิ้น 4 คัน

• อาคารผู้โดยสารอาคาร 1 ประตู 5
• อาคารผู้โดยสารอาคาร 2
• อาคารจอดรถ 7 ชั้น
• อาคารจอดรถภายในประเทศหลังเก่า
• อาคารคลังสินค้า 1-4
• อาคารคลังสินค้า 5 ชั้น
• อาคารจอดรถระยะยาว

 

แท็กซี่

รถแท็กซี่สาธารณะให้บริการผู้โดยสารบริเวณชานชาลาขาเข้า ชั้น 1 ประตู 8 อาคารผู้โดยสารอาคาร 1

 


 

แท็กซี่ (อาคารผู้โดยสาร2)

รถแท็กซี่สาธารณะให้บริการผู้โดยสารบริเวณชั้น 1 อาคารจอดรถ 7 ชั้น เชื่อมกับโถงผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ

 


การใช้ระบบบริหารจัดการคิวรถแท็กซี่ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง

ท่าอากาศยานดอนเมืองได้นำระบบบริหารจัดการคิวรถ Taxi  มาให้บริการเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายกับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ พร้อมทั้งจัดเก้าอี้นั่งให้ผู้โดยสารนั่งพักรอก่อนใช้บริการ Taxi  นอกจากนี้ยังได้ติดตั้งโทรทัศน์แพร่ภาพบันเทิงและปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามมากขึ้น สำหรับผู้พิการและพระภิกษุ ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดระบบคิวพิเศษแยกออกจากคิวปกติและจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการพิเศษบริเวณเคาน์เตอร์บริการ Taxi หมายเลข 6 ด้วย ทั้งนี้ ท่าอากาศยานดอนเมืองยังติดตั้งโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมจอแสดงภาพบริเวณจุดรอคิวใช้บริการรถแท๊กซี่ไปยังชั้น 1 อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 เมื่อผู้โดยสารเดินออกจากสายพานรับกระเป๋าแล้วผู้โดยสารสามารถตัดสินใจได้ว่าจะรอคิวใช้บริการรถแท๊กซี่ หรือจะใช้ระบบการขนส่งสาธารณะประเภทอื่นที่ท่าอากาศยานดอนเมืองจัดเตรียมไว้ให้ 
 

 

บริการรถเช่า
1. บริการรถรับ – ส่งลีมูซีน ที่ชั้น 1 ส่วนขาเข้า อาคารผู้โดยสารอาคาร 1
2. บริการรถเช่าแบบขับเอง
 


 

บริการรถเช่า (อาคารผู้โดยสาร2)
1. บริการรถเช่าบริเวณชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาเข้า ภายในประเทศ (อาคาร2) 

 


 

รถตู้โดยสารสาธารณะขนาดเล็ก 
จอดให้บริการบริเวณลานจอด ATTA  และบริการในเส้นทาง ดอนเมือง – สุวรรณภูมิ
 

 

  นอกจากนี้การเช่ารถนับเป็นทางเลือกที่ดีทีเดียวค่ะ เพราะตอบโจทย์ได้อย่างครบถ้วน ทั้งความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางและความปลอดภัย คุณสามารถเปลี่ยนมาใช้บริการเช่ารถ และเปรียบเทียบราคาการจองรถเช่าที่สนามบินดอนเมืองด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ
 

จองรถเช่าดอนเมือง (Rental cars Donmueang) ราคาพิเศษได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

 Update at 07 April 2015