ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง มีที่จอดรถอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ด้วยกัน

ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง

ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
 
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง มีที่จอดรถอยู่ทั้งหมด 4 แห่ง ด้วยกัน ได้แก่ อาคารจอดรถใต้ดิน อาคารจอดรถ 7 ชั้น อาคารจอดรถ 3 ชั้น อาคารจอดรถ 5 ชั้น มีรายละเอียดดังนี้

 


ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง     ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง     ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง

 

ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง มีทั้งหมด 4 อาคาร

1. อาคารจอดรถใต้ดิน บริเวณชั้นใต้ดินของท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร 1 (Terminal1)
2. อาคารจอดรถ 7 ชั้น เชื่อมกับท่าอากาศยานดอนเมืองอาคาร2 (Terminal2) มีทั้งหมด 7 ชั้น โดยชั้นบนสุดเป็นอาคารจอดรถที่แจ้ง
3. อาคารจอดรถ 3 ชั้น บริเวณตัวอาคาร Domestic เก่า
4. อาคารจอดรถ 5 ชั้น อยู่ในส่วนพื้นที่คลัง ไกลตัว Terminal ที่สุด แนะนำว่าให้นั่งรถ Shuttle Bus ไปกลับ
 

บัตรจอดรถยนต์ สนามบินดอนเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
  1. บัตรสมาชิกรายเดือน และบัตรสมาชิกรายปี สำหรับพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หน่วยราชการ สายการบิน และผู้ประกอบการในท่าอากาศยานดอนเมือง
  2. บัตรจอดรถรายชั่วโมง สำหรับบุคคลทั่วไปที่มาใช้บริการ และติดต่อภายในท่าอากาศยานดอนเมือง 

*​เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง หลังจาก 24 ชั่วโมง เริ่มนับเป็น 1 ชั่วโมงแรกของวันใหม่

 

เคาน์เตอร์ให้บริการ                                                            

เคาน์เตอร์ให้บริการ : ชั้น 3 ข้างลิฟต์ อาคารจอดรถยนต์ 7 ชั้น
หมายเลขฮอตไลน์ : 02-535-1247 (ตลอด 24 ชม.)

หรือสำนักงาน : 02-535-1605 เวลาราชการ 08.00-17.00

 

ขั้นตอนการทำงาน 

ช่องทางขาเข้า (Entrance Lane) จะมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาท์เตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการรับบัตรจอดรถ

 

ช่องทางขาออก (Exit Lane) จะมีเจ้าหน้าที่ประจำเคาท์เตอร์คอยอำนวยความสะดวกในการคืนบัตร และผู้โดยสารสามารถชำระเงินได้ทันที

รายละเอียดอื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่...

 
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
ที่จอดรถ สนามบินดอนเมือง
 
 
 Update at 07 April 2015

 

นอกจากนี้ท่านยังสามารถจองระบบขนส่งสาธารณะอื่นๆ  เช่น ตั๋วรถไฟ ตั๋วเรือเฟอร์รี่ ตั๋วรถบัสโดยสาร ตั๋วรถตู้ ตั๋วเครื่องบิน ได้ที่ด้านล่างนี้